profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Charakterystyka roślin okrytonasiennych

poleca40%
Biologia

Rośliny okrytonasienne

Kategoria: Rośliny nasienne

Okrytonasienne stanowią największą grupę roślin na Ziemi. Charakterystyczną ich cechą są okryte zalążki otoczone zrośniętymi w postaci słupka owocolistkami. W porównaniu z nagonasiennymi zachodzi u nich dalsza redukcja gametofitu. Proces płciowy ma specjalny charakter i nosi nazwę podwójnego zapłodnienia . Ponadto następuje dalsze zróżnicowanie anatomiczne, czego jednym z przykładów jest występowanie w drewnie naczyń . Kwiat, owoc, nasienie oraz cykl rozwojowy roślin okrytonasiennych...

poleca50%
Biologia

Formy życiowe roślin okrytonasiennych

Kategoria: Rośliny okrytonasienne

Rośliny okrytonasienne charakteryzują się ogromną różnorodnością form życiowych, wynikającą z przystosowania się do życia w różnorodnych siedliskach i niemal wszystkich strefach klimatycznych. Stąd rośliny te dzieli się na różne grupy, ze względu na ich stosunek do określonych czynników ograniczających (temperatury, wody, światła, soli,pokarmu). Ze względu na przystosowanie termiczne wyróżnia się rośliny: – jawnopączkowe – rośliny o pączkach zimujących wysoko nad ziemią (drzewa i...