profil

Przegląd roślin okrytonasiennych

poleca 54% 93 głosów

Systematyka roślin okrytonasiennych nie jest ostatecznie ustalona. Tradycyjnie rośliny okrytonasienne dzieli się na dwie klasy: dwuliścienne i jednoliścienne. Grupy te różnią się między sobą szeregiem cech.

Dwuliścienne Jednoliścienne
zarodek z dwoma liścieniami zarodek z jednym liścieniem
nasiona bielmowe lub bezbielmowe nasiona przeważnie bielmowe
liście proste lub złożone o różnej postaci, z nerwacją dłoniastą lub pierzastą liście proste, zwykle o wydłużonym kształcie i nerwacji równoległej
system korzeniowy palowy przeważnie system korzeniowy wiązkowy
wiązki przewodzące otwarte, ułożone koncentrycznie, stąd możliwy przyrost na grubość wiązki przewodzące zamknięte, rozproszone, przyrost na grubość nie występuje (lub wyjątkowo odbywa się w inny sposób)
najczęściej kwiaty 4- lub 5-krotne kwiaty 3-krotne
rośliny drzewiaste lub zielne (byliny i jednoroczne) byliny, wyjątkowo drzewa (np. palmy)

 

Zapamiętaj

Do sukcesu ewolucyjnego roślin okrytonasiennych przyczyniło się:– podwójne zapłodnienie(bielmo wtórne powstaje dopiero po powstaniu zygoty → mniejsze nakłady energetyczne → skrócenie cyklu życiowego – rośliny jedno i dwuletnie); – owadopylność (szanse dotarcia pyłku na znamię słupka są większe → zmniejszenie ilości wytwarzanego pyłku).

poleca 34% 42 głosów

Systematyka roślin dwuliściennych

Wielu systematyków dzieli rośliny dwuliścienne na osiem grup będących niezależnymi liniami rozwojowymi. Magnoliowe posiadają szereg cech prymitywnych ewolucyjnie. U wielu przedstawicieli drewno zbudowane jest wyłącznie z cewek, kwiaty mają wydłużoną oś i wszystkie elementy ułożone spiralnie, owocolistki tworzące słupek są tylko częściowo zrośnięte. Większość magnoliowatych to drzewa i krzewy, ale są też rośliny zielne. Należy do nich magnolia, tulipanowiec, grzybień biały, grążel...

poleca 55% 24 głosów

Systematyka roślin jednoliściennych

Wśród roślin jednoliściennych wyróżnia się trzy grupy. Żabieńcowe są roślinami wodnymi lub błotnymi. Mają wiele prymitywnych cech, jak brak naczyń w drewnie, słupkowie ułożone spiralnie, składające się ze słupków utworzonych przez tylko częściowo zrośnięte owocolistki. Należą do nich m.in. strzałka wodna, moczarka. Liliowe to największa grupa jednoliściennych. Na ogół są to rośliny zielne. Kwiaty są barwne, o sześciu niezrośniętych działkach okwiatu, owadopylne lub o zredukowanym...

Podoba się? Tak Nie