profil

Teksty 11
Zadania 0
Słowniki 3
Grafika 0
Filmy 0

Rośliny jednoliścienne

poleca50%
Biologia

Rośliny okrytonasienne

Kategoria: Rośliny nasienne

Okrytonasienne stanowią największą grupę roślin na Ziemi. Charakterystyczną ich cechą są okryte zalążki, otoczone zrośniętymi w postaci słupka owocolistkami. W porównaniu z nagonasiennymi zachodzi u nich dalsza redukcja gametofitu. Proces płciowy ma specjalny charakter i nosi nazwę podwójnego zapłodnienia. Ponadto następuje dalsze zróżnicowanie anatomiczne, czego jednym z przykładów jest występowanie w drewnie naczyń. Kwiat, owoc, nasienie oraz cykl rozwojowy roślin okrytonasiennych...

poleca55%
Biologia

Systematyka roślin jednoliściennych

Kategoria: Przegląd roślin okrytonasiennych

Wśród roślin jednoliściennych wyróżnia się trzy grupy. Żabieńcowe są roślinami wodnymi lub błotnymi. Mają wiele prymitywnych cech, jak brak naczyń w drewnie, słupkowie ułożone spiralnie, składające się ze słupków utworzonych przez tylko częściowo zrośnięte owocolistki. Należą do nich m.in. strzałka wodna, moczarka. Liliowe to największa grupa jednoliściennych. Na ogół są to rośliny zielne. Kwiaty są barwne, o sześciu niezrośniętych działkach okwiatu, owadopylne lub o zredukowanym...

poleca54%
Biologia

Przegląd roślin okrytonasiennych

Kategoria: Rośliny okrytonasienne

Systematyka roślin okrytonasiennych nie jest ostatecznie ustalona. Tradycyjnie rośliny okrytonasienne dzieli się na dwie klasy: dwuliścienne i jednoliścienne. Grupy te różnią się między sobą szeregiem cech. Dwuliścienne Jednoliścienne zarodek z dwoma liścieniami zarodek z jednym liścieniem nasiona bielmowe lub bezbielmowe nasiona przeważnie bielmowe liście proste lub złożone o różnej postaci, z nerwacją dłoniastą lub pierzastą liście...