profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ja lirycznepoleca85%
Język polski

"Testament mój" J. Słowackiego

“TESTAMENT MÓJ” Omawiany liryk jest testamentem poetyckim romantycznego poety. Utwór jest istotnie pełen kontrastów na wszystkich poziomach organizacji językowej. Niezwykła jest w testamencie sytuacja liryczna, którą tworzą przeżycia człowieka...poleca81%
Język polski

"Marionetki" Cyprian Norwid - interpretacja.

Marionetki Jak się nie nudzić? gdy oto nad globem Milion gwiazd cichych się świeci, A każda innym jaśnieje sposobem, A wszystko stoi - i leci... I ziemia stoi - i wieków otchłanie, I wszyscy żywi w tej chwili, Z których i jednej kostki...poleca83%
Język polski

Model interpretacji liryki.

MODEL INTERPRETACJI LIRYKI 1. Wstępne rozpoznanie całości: a) poszukiwanie nadrzędnego sensu utworu, sprecyzowanie zakresu owych poszukiwań; b) sformułowanie wstępnej hipotezy interpretacyjnej. 2. Nadawca - adresat: a) kto do kogo mówi -...poleca85%
Język polski

Rodzaje literackie

Epika - jeden z trzech głównych rodzajów literackich, obok liryk i dramatu, obejmujący utwory, które charakteryzują się: narracją (dominująca forma językowa), fabułą (układ zdarzeń w obrębie świata przedstawionego i w stosunku do narratora)....poleca85%
Język polski

Wizja romantycznego poety i jego roli w narodzie na podstawie analizy wiersza J. Słowackiego "Testament Mój".

planów. Analizując wiersz Juliusza Słowackiego " Testament mój " możemy odczytać cechy romantycznego poety jakim poniekąd był sam autor. " Testament Mój " powstałpoleca85%
Język polski

Miejsce poety romantycznego wśród spraw narodowych. Rozwiń myśl w oparciu o utwór "Testament mój" J. Słowackiego.

Wiersz został napisany na przełomie 1839-1840. Jest on osobistym wyznaniem poety, próbą podsumowania jego życia i twórczości. Utwór ma formę testamentu adresowanego do najbliższych przyjaciół, a zapoleca85%
Język polski

Analiza porównawcza wierszy "Testament mój" Juliusza Słowackiego i "Targowisko" Władysława Broniewskiego.

Dokonaj analizy porównawczej wierszy „ Testament mój ” Juliusza Słowackiego i „Targowisko” Władysława Broniewskiego. Zwróć uwagę na sposób wykorzystania tradycji romantycznej w utworzepoleca85%
Język polski

"Testament" Juliusza Słowackiego.

. Spadkobiercą Słowackiego został Aleksander Kamiński, który z prawdziwym namaszczeniem, poprzez postać Rudego cytuje ? Testament mój ?. Uświadamia mi to, że polska historia kilkakrotnie egzaminowałapoleca83%
Język polski

"Testament mój" J. Słowackiego.

adresem nie poddaje się. Wiersz Juliusza Słowackiego pt: „ Testament mój ” ma formę ostatniej woli umierajacego, jest podsumowaniem i refleksja o znaczeniu poezji a także okresla zadania, jakie