profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Działalność rolniczapoleca85%
Biologia

Produkcja roślinna i zwierzęca

Działalność rolniczą prowadzi się na użytkach rolnych, które obejmują grunty wykorzystywane bezpośrednio do produkcji roślinnej lub zwierzęcej. Największą część użytków rolnych stanowią grunty orne, czyli obszary przeznaczone pod uprawy. Należą do...poleca84%
Geografia

Charakterystyka polskiego rolnictwa

Człowiek swoim działaniem oddziałuje na środowisko przyrodnicze, zakłócając naturalną równowagę, a niekiedy doprowadzając do degradacji środowiska. Działalność rolnicza podobnie jak inne gałęzie przemysłu oddziałuje pozytywnie bądź negatywnie na...poleca83%
Geografia

Rolnictwo

Rolnictwo - jedna z najstarszych dziedzin gospodarczej działalności człowieka, której celem jest wytworzenie żywności oraz surowców dla niektórych przemysłów, zwłaszcza spożywczego, skórzanego oraz włókienniczego. Podstawowe rodzaje...poleca84%
Geografia

Produkcja roślinna i zwierzęca na świecie

Dania, Nowa Zelandia i Węgry. Produkcja zwierzęca Chów zwierząt gospodarskich Mięso oraz produkty mleczarskie mają coraz większy udział w żywieniu ludności światapoleca85%
Geografia

Rolnictwo Ekologiczne

, mielone skały i nawozy zielone. Produkcja zwierzęca Zwierzęta w gospodarstwie ekologicznym muszą być żywione paszami gospodarskimi i utrzymywane w warunkach, które odpowiadają ich naturalnympoleca85%
Geografia

Rolnictwo polskie na tle krajów europejskich

burakow cukrowych (5 %) Produkcja zwierzęca Dobrze rozwinięty chów zwierząt: bydła rogatego, trzody chlewnej, koni, drobiu, a także pszczół, zwierząt futerkowych (norki, nutrie, króliki). POJĘCIA: STRUKTURA AGRARNA – określa formypoleca83%
Geografia

Warunki naturalne i ich ocena z punktu widzenia rozwoju rolnictwa i przemysłu na Wyżynie Luebelskiej

dobrą żyznością gleb. ,,Występujące tam gleby oraz mały obszar łąk i pastwisk sprawiają, że produkcja roślinna odgrywa większą rolę niż zwierzęca . Na słabszych glebach krain nizinnych uprawia siępoleca85%
Polityka rolna

Bonitacjia

ROLNICZEJ: Produkcja zwierzęca 55% w tym: Żywiec rzeźny 33% Mleko 20% Produkcja roślinna 45% w tym: Zboża 15% STRUKTURA ZASIEWÓW – określa procentowy udział poszczególnych grup roślin uprawnych w