profil

Rolnictwo polskie na tle krajów europejskich

poleca 84% 105 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Korzystne dla rozwoju rolnictwa w Polsce:
rzeźba terenu (91% niziny)
klimat

Zagrożenia:
erozja gleb (40% obszaru uprawnego),
niekiedy mała ilość opadów atmosferycznych,
niekiedy powodzie.

Na żyzność gleb wpływa:
rodzaj skały macierzystej,
klimat,
miąższość poziomu próchnicy,
ilość wilgoci

Kolejność regionów o NAJWIĘKSZEJ WARTOŚCI DLA ROLNICTWA:
1. Nizina Śląska
2. Żuławy Wiślane
3. Nizina Sandomierska
4. Wyżyna Lubelska

UŻYTKOWANIE ZIEMI W POLSCE:
44,8% grunty orne (w Europie więcej mają jedynie Dania, Węgry i Ukraina)
28,9% lasy
13,0% łąki i pastwiska
12,3% pozostałe grunty
1,0% sady

W Polsce 27 % ludności utrzymuje się z rolnictwa – jest to najwięcej w Europie. W większości krajó UE wskaźnik ten wynosi od 2 do 5 %.

LUDNOŚĆ ROLNICZĄ w Polsce charakteryzuje: podeszły wiek rolników, wielodzietność, przewaga ludzi z wykształceniem podstawowym.

STRUKTURA AGRARNA – określa formy własności ziemi rolniczej i wielkości gospodarstw rolnych

W POLSCE:
Rodzaj gospodarstwa - % użytków rolnych - % powierzchni zasiewów
indywidualne - 84 - 80
państwowe - 14 - 16
spółdzielcze – 2 - 4

NAJWIĘCEJ indywidualnych (pon. 95%) znajduje się w środkowej, wschodniej i południowej Polsce, NAJMNIEJ w północno-zachodniej i zachodniej.

Wyposażenie techniczne rolnictwa mierzy się liczbą traktorów przypadających na 100 ha użytków rolnych. W Polsce liczba ta w 1999 wynosiła 7,3.

Produkcja roślinna w Polsce na tle krajów Europy
W Polsce najlepsze warunki do uprawy mają następujące rośliny:
żyto, pszenica, owies, jęczmień, ziemniaki, buraki cukrowe, rzepak, len, konopie oraz rośliny pastewne – trawy, koniczyna, brukiew.
Drzewa owocowe: jabłonie, śliwy, wiśnie, czereśnie, grusze, a także jagody – borówka, czarna i czerwona oraz truskawki, porzeczki, maliny.
Warzywa – cebula, marchew, ogórki, pomidory, buraki ćwikłowe, kalafiory, kapusta.

Największy udział w produkcji światowej ma Polska jako producent: żyta (20%), ziemniaków (8%) i burakow cukrowych (5 %)

Produkcja zwierzęca
Dobrze rozwinięty chów zwierząt: bydła rogatego, trzody chlewnej, koni, drobiu, a także pszczół, zwierząt futerkowych (norki, nutrie, króliki).

POJĘCIA:
STRUKTURA AGRARNA – określa formy własności ziemi rolniczej i wielkości gospodarstw rolnych

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 2 minuty