profil

Rolnictwo

poleca 80% 910 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rolnictwo - jedna z najstarszych dziedzin gospodarczej dzialalnoci czlowieka, ktorej celem jest wytworzenie zywnosci oraz surowcow dla niektorych przemyslow, zwlaszcza spozywczego, skorzanego oraz wlokienniczego.

Postawowe rodzaje dzialalnosci rolniczej:
-produkcja roslinna (uprawa roslin)
-produkcja zwierzeca (chow i chodowla)

Formy uzytkowania ziemi:
-gronty orne
-uzytki zielone (laki, pastwiska)
-wody, lasy, pozostale

Typy rolnictwa na swiecie:
a)rolnictwo pierwotne - prymitywne, opiera sie na wspolnym wladaniu ziemia, wykorzystuje glownie prace ludzi i zwierzat oraz prymitywne narzedzia. Wydajnosc rolnictwa jest niska.
b)tradycyjne - ukierunkowane jest glownie na zaspokojenie potrzeb rolnikow i ich rodzin oraz sprzedaz na rynku niewielkich nadwyzek.
c)rolnictwo rynkowe - ma na ogol bardzo intensywny charakter i przeznacza swoja produkcje niemal ze w calosci na sprzedaz.
-rolnictwo wielkoobszarowe
-plantacyjne

Rolnictwo ekstensywne - system produkcji rolnej w gospodarstwach rezygnujacych z nawozow mineralnych i pestycydow.

Rolnictwo intensywne-system produkcji rolnej ukierunkowany na maksymalny zysk osiagalny w warunkach duzego nakladu pracy i nakladow finansowych.

Czynniki rozwoju rolnictwa:
a)przyrodnicze
-klimat, zyznosc gleby, uksztaltowanie powierzchni, warunki wodne
b)pozaprzyrodnicze (spoleczno-ekonomiczne)
-struktura wielkosciowa i wlanosciowa gospodarstw, stopien mechanizacji rolnictwa, stopien chemizacji, zasoby sily roboczej, polityka panstwa, tradycje chodowli i uprawy.

Funkcje rolnictwa:
a)ekonomiczna - zwiazana z tworzeniem dochodu narodowego
b)spoleczna - zwiazana z miejscami pracy
c)przestrzenna - tworzy sie charakterystyczny krajobraz rolniczy

Produkcja rolnicza
a)zbiory - jest to ilosc otrzymanych produktow rolniczych (tony)
b)plony - wielkosc zbiorow w przeliczeniu na jednostke powierzchni (g/ha)

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta