profil

Rolnictwo

Ostatnia aktualizacja: 2021-05-18
poleca 83% 1381 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rolnictwo - jedna z najstarszych dziedzin gospodarczej działalności człowieka, której celem jest wytworzenie żywności oraz surowców dla niektórych przemysłów, zwłaszcza spożywczego, skórzanego oraz włókienniczego.

Podstawowe rodzaje działalności rolniczej:
- produkcja roślinna (uprawa roślin)
- produkcja zwierzęcą (chów i hodowla)

Formy użytkowania ziemi:
- grunty orne
- użytki zielone (laki, pastwiska)
- wody, lasy, pozostałe

Typy rolnictwa na świecie:
a) rolnictwo pierwotne - prymitywne, opiera się na wspólnym władaniu ziemia, wykorzystuje głównie prace ludzi i zwierząt oraz prymitywne narzędzia. Wydajność rolnictwa jest niska.
b) tradycyjne - ukierunkowane jest głównie na zaspokojenie potrzeb rolników i ich rodzin oraz sprzedaż na rynku niewielkich nadwyżek.
c) rolnictwo rynkowe - ma na ogol bardzo intensywny charakter i przeznacza swoja produkcje niemal ze w całości na sprzedaż.
- rolnictwo wielkoobszarowe
- plantacyjne

Rolnictwo ekstensywne - system produkcji rolnej w gospodarstwach rezygnujących z nawozów mineralnych i pestycydów.

Rolnictwo intensywne- system produkcji rolnej ukierunkowany na maksymalny zysk osiągalny w warunkach dużego nakładu pracy i nakładów finansowych.

Czynniki rozwoju rolnictwa:
a) przyrodnicze
- klimat, żyzność gleby, ukształtowanie powierzchni, warunki wodne
b) poza przyrodnicze (społeczne-ekonomiczne)
- struktura wielkościowa i własnościowa gospodarstw, stopień mechanizacji rolnictwa, stopień chemizacji, zasoby siły roboczej, polityka państwa, tradycje hodowli i uprawy.

Funkcje rolnictwa:
a) ekonomiczna - zwiazana z tworzeniem dochodu narodowego
b) spoleczna - zwiazana z miejscami pracy
c) przestrzenna - tworzy się charakterystyczny krajobraz rolniczy

Produkcja rolnicza
a) zbiory - jest to ilość otrzymanych produktów rolniczych (tony)
b) plony - wielkosc zbiorów w przeliczeniu na jednostkę powierzchni (g/ha)

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (4) Brak komentarzy

mało informacji,jak na prace.

idealna :)

Hm...szczerze mówiąc,to nic mi się stąd nie przyda.Informacji jest za mało

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta