profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Człowiek cierpiącypoleca85%
Język polski

Ludzkie postawy wobec cierpienia

Cierpienie? Według słownika PWN jest to „przeżywanie bólu fizycznego lub moralnego”. Świat został już tak urządzony, że obok radości w życiu człowieka nieodłączną jego częścią jest właśnie cierpienie. Od zarania dziejów towarzyszy ono ludzkości w...poleca87%
Język polski

Prawdy o człowieku cierpiącym na podstawie Trenów Jana Kochanowskiego.

„Człowiek jest uczniem, cierpienie jest jego nauczycielem” – tak pisał kiedyś Alfred de Musset. Czym więc jest cierpienie, które boleśnie doświadczając człowieka, uczy go? Cierpienie – dolegliwość, przykrość, męka, ból – takie wyjaśnienie terminu...poleca85%
Język polski

Człowiek cierpiący.

Michał należał do najpopularniejszych uczniów w gimnazjum. Mówiło się o nim wiele, za sprawą świetnych wyników w nauce jak również niecodziennej umiejętności: potrafił wyjść zwycięsko z każdej ustnej potyczki. Pomimo faktu iż w swych „pojedynkach...poleca91%
Język polski

"Cierpienie i zło, które jednych odrzucało od Boga, innych przynaglało do wpadnięcia w jego ramiona" (ksiądz Józef Sadzik) - ludzkie postawy wobec cierpienia.

"Cierpienie i zło, które jednych odrzucało od Boga, innych przynaglało do wpadnięcia w jego ramiona" - pisał ksiądz Józef Sadzik. Czy miał rację? Cierpienie przybliża ludzi do Boga, czy też ich od Niego oddala? Na te pytania postaram się...poleca85%
Język polski

Patroni romantyzmu

Nad całością romantyzmu europejskiego sprawują patronat trzej twórcy, którzy powołali do istnienia wzorce literatury, wrażliwości i stylu życia epoki. Pierwszym z nich jest J.W. Goethe. Nie był on romantykiem i nie cenił romantyzmu, jednak zbliżył...poleca85%
Język polski

Porównanie motywu cierpienia w "Trenie XVII" oraz "Księdze Hioba".

Człowiek wobec cierpienia, porównaj sposób ukazania tego motywu w Trenie XVII oraz w Biblijnej księdze Hioba Człowiek w swoim życiu dokonuje mnóstwa różnorakich wyborów cześć z nich jest dobra a Cześć z nich jest zła, co tworzy istną walką...poleca85%
Język polski

Człowiek wobec cierpienia

Człowiek wobec cierpienia, porównaj sposób ukazania tego motywu w Trenie XVII oraz w Biblijnej księdze Hioba Gdy człowieka spotyka nieszczęście, przychodzi czas na refleksję. Uświadamiamy sobie naszą słabość, kruchość istnienia, pozorność...