profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Archetyp człowieka cierpiącegopoleca85%
Język polski

Ludzkie postawy wobec cierpienia

Cierpienie? Według słownika PWN jest to „przeżywanie bólu fizycznego lub moralnego”. Świat został już tak urządzony, że obok radości w życiu człowieka nieodłączną jego częścią jest właśnie cierpienie. Od zarania dziejów towarzyszy ono ludzkości w...poleca85%
Język polski

Hiobowy los bohaterów literackich wybranych epok.

Cierpienie jest najpowszechniejszym zjawiskiem życia. Rodzimy się cierpiąc, bowiem wychodząc z łona matki, reagujemy na pierwsze zetknięcie ze światem bolesnym krzykiem. Dla wielu filozofii życia cierpienie jest podstawowym składnikiem. „Ludzie...poleca82%
Język polski

Człowiek wobec cierpienia. Przedstaw postawy wybranych bohaterów literackich XX wieku.

(temat opracoway jest pod kątem referatu na mature ustną, ale po drobnych zmianach doskonale bedzie sie nadawał na wszelkiego rodzaju wypracowania) Świat został tak urządzony, że nieodłączną jego częścią, tuż obok radości, jest cierpienie. Nie...poleca84%
Język polski

Ludzkie postawy wobec cierpienia.

pokorą. Więc podsumowując, cierpienie jest nieodłączną częścią naszego życia. Umacnia nas w wierze oraz uczy pokory. Lecz każdy z nas w inny sposób odczuwa ból. Nasze postawy wobec cierpieniapoleca86%
Język polski

Cierpienie i zło, które jednych odrzucało od Boga, innych przynaglało do wpadnięcia w Jego ramiona”-ludzkie postawy wobec cierpienia.

, innych przynaglało do wpadnięcia w Jego ramiona”, tymi słowami chcę przedstawić kilka ludzkich postaw wobec Boga w obliczu cierpienia . W filmie pt. "Pokój syna" reżyser przedstawiapoleca85%
Język polski

"Cierpienie i zło, które jednych odrzucało od Boga, innych przynaglało do wpadnięcia w jego ramiona" (ks. Józef Sadzik)- ludzkie postawy wobec cierpienia.

sposób, inaczej reaguje na pojawienie się tego uczucia. Jednym z rodzajów cierpienia jest to, które dotknęło Hioba z Us. Biblia ukazuje go nam jako człowieka sprawiedliwego, bogobojnego ipoleca86%
Język polski

"Cierpienie i zło, które jednyh odrzucało od Boga, innych przynaglało do wpadnięcia w jego ramiona" (ks. Józef Sadzik)-ludzkie postawy wobec cierpienia.

fizyczny. Tak jak różne jest cierpienie, tak i różne są postawy ludzkie wobec niego. Jedni szukają pocieszenia w Bogu inni zaś odwracają się od niego przypisując mu winę za swój ból. Postawy tepoleca89%
Język polski

"Cierpienie i zło, które jednych odrzucało od Boga, innych przynaglało do wpadnięcia w jego ramiona"- ludzkie postawy wobec cierpienia

w czasie niewoli asyryjskiej. Mieszkał on ze swoją rodziną w Niniwie, ponieważ tam go zesłano. Niewola i utrata majątku były dla niego powodem wielkiego cierpienia wewnętrznego. Jednak cierpienie