profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Charakterystyka poezji Mikołaja Sępa Szarzyńskiegopoleca85%
Język polski

Mikołaj Sęp - Szarzyński: twórca na przełomie dwóch epok

Twórczość Mikołaja Sępa Szarzyńskiego umieszczona jest na przełomie dwóch epok - renesansu i baroku. W jego wierszach mieszają się ze sobą wartości typowe dla pierwszej i dla drugiej. Choć żyje jeszcze w okresie renesansu, to dostrzec można wiele...poleca86%
Język polski

Cechy stylu liryki Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego.

Poezja intelektualna Poezja Szarzyńskiego to poezja intelektualna, on sam to przykład poety uczonego (poeta doctus). Twórczość Sępa, nawiązująca do wzorców renesansowych i antycznych, a jednocześnie tak oryginalna i wyrafinowana, świadczy o...