profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Cechy społeczeństwa postindustrialnegopoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Grupa społeczna i społeczeństwo

GRUPA SPOŁECZNA- pewna liczba osób, przynajmniej trzy powiązane systemem stosunków uregulowane przez instytucje posiadające pewne wspólne wartości i oddzielone od innych zbiorowości wyraźną zasadą odrębności. Jest to zbiór ludzi powiązanych system...poleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Rodzina jako grupa społeczna

Rodzina jako grupa społeczna . Definicja rodziny. Według międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych rodzina jest to naturalna i podstawowa komórka społeczeństwa i ma prawo do ochronypoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Podział społeczeństwa na grupy społeczne i Społeczeństwo obywatelskie.

, narodowość GRUPA ODNIESIENIA- ta z którą się utożsamiamy, najczęściej nieformalna TEORIE PODZIAŁU - Platon dzielił ludzi na rzemieślników, niewolników i filozofów - XIXw Marksizm społeczeństwopoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Człowiek istota społeczna- ważne pojęcia.

społeczeństwo w procesie socjalizacji. 2.Zbiorowość- grupa ludzi, których łączy chwilowa, nietrwała więź społeczna wynikająca najczęściej z faktu wspólnego przebywania w jakimś miejscu (można więc napoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Więzi społeczne

1. Więż społeczna to wszelkiego rodzaju relacji i zależności które wiążą jednostkę z grupą społeczną , instytucjami społecznymi oraz z inną jednostką. 2. Wyróżnia się następujące rodzaje więzipoleca85%
Socjologia

Czym jest społeczeństwo i od czego zależą jego przemiany (nawiązanie np. do wojny, zabory „Solidarność”).

czynnikiem konstytuującym społeczeństwo jest więź społeczna . Jest to ogólne określenie dla całości stosunków społecznych i współzależności łączących jednostki ludzkie w zespoły. Na przekształcenie