profil

Teksty 36
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Antarktydapoleca84%
Geografia

Lodowce, lądolody

Lodowiec, pozostająca w ciągłym, powolnym ruchu masa lodu, powstająca na powierzchni Ziemi w wyniku nagromadzenia dużej ilości śniegu i przeobrażania go w lód, na skutek ciśnienia nadległych warstw. Lodowce powstają powyżej linii wiecznego śniegu...poleca83%
Geografia

antarktyda - wspólne dobro ludzkości

Antarktyda - siódmy kontynent świata- zajmuje centralną część Antarktyki. Antarktyka to rozległe obszary wodne i lądowe położone wokół bieguna południowego naszego globu. Nazwa ta pochodzi prawdopodobnie od dwóch greckich wyrazów: anti- naprzeciw...poleca80%
Geografia

Grenlandia

CIEKAWOSTKI: Grenlandia System władzy: część Danii, posiada własny rząd Stolica: Godthaab (Nuuk) Obszar: 2 175 600 kilometrów kwadratowych Średnia grubość lodu: 1 500 m Najwyższy punkt: Gunnbjornsfjaeld – 3 700 m Oficjalna nazwa Grenlandii:...poleca80%
Geografia

Badania naukowe Antarktydy

Już bardzo dawno spodziewano się istnienia ogromnej masy lądowej na południowej półkuli. Kontynent ten nie został odkryty prawie do połowy XIX w. głównie z powodu trudnej żeglugi po otaczających ją wodach. Pierwszym który wpłynął na wody...poleca78%
Geografia

Warunki życia i pracy na obszarach polarnych

Mówiąc najogólniej ? obszary polarne to te obszary, które są położone na północ od koła podbiegunowego północnego i na południe od koła podbiegunowego południowego. Często rozszerza się powyższą definicję obszar polarny to taki obszar, który leży...poleca77%
Geografia

Antarktyda, Ameryka północna i południowa oraz największe państwa tych kontynentów - opis

Antarktyda – leży w całości na półkuli południowej oraz na zachodniej i wschodniej, leży wokół bieguna południowego. Antarktyda wschodnia jest większa ale ma słabiej rozwiniętą linię brzegową w stosunku do mniejszej zachodniej. Pierwszym...poleca82%
Geografia

Klimat Okołobiegunowy.

Wykonawca: Ewa Wójcik...poleca85%
Geografia

Wahania klimatu - czy są naturalne?

Znosząc najgorsze kaprysy pogody i temperatury, które rzadko wznosiły się powyżej minus 30 stopni, naukowcy z projektu EPICA prowadzili swoje badania. We wschodniej części Antarktydy w stacji polarnej Dome Concordia wywiercili w lodzie otwór o dł....poleca76%
Geografia

Antarktyda, Australia i Oceania. Test.

Antarktyda / Australia i Oceania. Test. Zad. 1. Podkreśl poprawne dokończenie zdania. Antarktyka to: A. inna nazwa Antarktydy. B. część świata obejmująca Antarktydę i pobliskie wyspy. C. część świata, która obejmuje Antarktydę oraz...poleca84%
Geografia

Dryf kontynentów

Tekst z leksykonu PWN! Dryf kontynentów 540 mln lat temu Afryka, Ameryka Południowa, Antarktyda i Australia były połączone w jeden wielki kontynent — Gondwanę. Znacznie mniejsza była Laurencja, zbudowana z części obecnej Ameryki Północnej i...poleca84%
Geografia

Opis Kontynentów

Europa: część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję. Nazwa Europy wywodzi się z greckiego...poleca85%
Geografia

Lodowce

Zimne czapy stanowią największy magazyn słodkiej wody na świecie. Jest w nich tyle wody, że wystarczyłoby do zasilenia wszystkich rzek na świecie przez 900 lat !! To też niezwykłe, naturalne laboratoria naukowe. Z potrzeby poznania natury lodowców...poleca77%
Biologia

Pingwiny

Najbardziej wyspecjalizowanymi ptakami są pingwiny, występujące jedynie w rejonie zimnych mórz, gdzie występuje obfitość ryb i innych organizmów, które są pokarmem tych ptaków. Pingwiny żyją i rozmnażają się u wybrzeży Antarktydy, na wyspach...poleca83%
Biologia

Analiza zależności miedzy budowa ciała a trybem życia i środowiskiem życia ptaków.

Ptaki są jedna z najbogatszych w gatunki gromadą kręgowców (zliczamy do nich około 8600 gatunków). Ponadto są najmłodszymi ewolucyjnie kręgowcami i od początku istnienia doszło do niezwykłego ich rozkwitu. Stało się tak dzięki możliwości lotu oraz...poleca84%
Geografia

Antarktyda

Odkrycia Już starożytni grecy domyślali się istnienia lądu na południu naszego globu, jednak Antarktyda została odkryta dopiero w pierwszej połowie XIX wieku. Pierwsze podróże w rejony Antarktydy odbywali głównie łowcy wielorybów. W roku 1819,...poleca72%
Geografia

Antarktyda

Antarktyda jest siódmym kontynentem naszego globu. Mimo, że jej istnienia domyślali się już starożytni grecy, została ona odkryta dopiero w połowie ubiegłego stulecia. Nazwa Antarktyda pochodzi prawdopodobnie od greckiego słowa Antarktos lub...poleca79%
Geografia

Antarktyda

INFORMACJE OGÓLNE Istnienie Antarktydy nie było potwierdzone jeszcze do drugiej połowy XVIII wieku, kiedy to w 1774 r. wyprawa Jamesa Cooka odkryła co prawda Wyspy Sandwich Południowy na Morzu Amundsena, ale nie znalazłszy lądu powróciła do...poleca83%
Geografia

Od śniegu po wielkie lodowce.

Skąd się wzięły lodowce? Wiele milionów lat temu na naszej planecie istniał zupełnie inny klimat. Ziemia pokryta była wiecznym lodem, panował na niej wielki mróz i szalały śnieżyce. Na podstawie badań geologicznych stwierdzono, że na Ziemi...poleca78%
Geografia

Wymień i opisz kontynenty świata.

Europa: część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję. Nazwa Europy wywodzi się z greckiego...poleca73%
Geografia

Strefy klimatyczne Ziemi

Strefa Równikowa Wysokość Słońca w południe w ciągu roku ulega niewielkim zmianom i jest zawsze większa niż w Polsce. Przedmioty rzucają bardzo krótki cień, trudno więc się schronić przed dokuczliwym upałem. Słońce bardzo szybko wschodzi i...poleca84%
Geografia

Bieguny Antarktydy - biegun geograficzny, zimna, wiatrów, geomagnetyczny, magnetyczny, zórz polarnych i niedostępności

Na załączonej mapce zaznaczone są poszczegolne Bieguny na Antarktydziepoleca88%
Geografia

Antarktyda

ANTARKTYDA- KONTYNENT KOŁO BIUNA POŁUDNIOWEGO, OKREŚLANY JAKO REJON LEŻĄCY NA POŁUDNIE OD POŁUDNIOWEGO KOŁA PODBIEGUNOWEGO; ZAJMUJE 10% POWIERZCHNI ZIEMI; ZAWIERA 90% LODU CAŁEGO GLOBU I 70% SŁODKIEJ WODY. BRAK STAŁYCH...poleca81%
Geografia

Antarktyda - wspólne dobro ludzkosci

Antarktyda jest siódmym kontynentem naszego globu. Mimo, że jej istnienia domyślali się już starożytni grecy, została ona odkryta dopiero w połowie ubiegłego stulecia. Nazwa Antarktyda pochodzi prawdopodobnie od greckiego słowa Antarktos lub...poleca83%
Geografia

Znaczenie klimatyczne obszarów polarnych

Rozdział I Charakterystyka i położenie obszarów polarnych Obszary polarne na Ziemi można podzielić ze względu na położenie geograficzne: na półkuli południowej- Antarktyda i na północnej- Arktyka Obaszary Powierzchnia lądu w km2...poleca85%
Geografia

Podział polityczny świata

Lądy bez Antarktydy: -państwa-195 w 1999 roku,zajmują 99,8% lądów,zamieszkuje je 99,8%ludności -terytoria autonomiczne -obszary częściowo zależne od innych państw,Aruba-Holandia,Grenlandia-Dania,Man-wielka Brytania. -terytoria niesamodzielne i...poleca76%
Geografia

Krajobraz pustyń gorących

Pustynie, takie jak afrykańska Sahara czy południowoamerykańska Atamana, to obszary bardzo rzadko nawiedzane przez deszcze. Są to regiony skrajnie suche i jałowe. Pustynie oddają na drodze parowania i transpiracji znacznie więcej wody, niż...poleca85%
Geografia

Lądolód antarktyczny i dziura ozonowa

Lądolód Prawie cały obszar Antarktydy (95,5% powierzchni) pokryty jest największym na kuli ziemskiej lądolodem, o średniej grubości ok. 2300 m, maksymalnie ok. 4800 m. Objętość masy lodowej szacowana jest na ok. 30 mln km³. Lądolód ten na...poleca85%
Biologia

Życie narodziło się w morzu - fakty i ciekowstki, ekologia

Tak twierdzi wielu naukowców zajmujących się historią życia na Ziemi. To niezwykłe środowisko wciąż należy do najsłabiej zadbanych. Dopiero w 1935 roku amerykański zoolog Charles William Beebe dotarł w batysferze na głębokość 900m, podczas gdy...poleca80%
Biologia

Referat o ochronie środowiska

1. Jakie obszary na kuli ziemskiej są najmniej, a jakie najbardziej zanieczyszczone ? Wyjaśnij dlaczego. Najmniej zanieczyszczonym kontynentem jest Antarktyda (obszar nie zmieniony działalnością człowieka 13208,983 km kw., 100%), trochę...poleca81%
Geografia

Antarktyda

Antarktyda, kontynent na półkuli południowej rozciągający się z środkowej części Antarktyki koncentrycznie wokół bieguna geograficznego, prawie całkowicie pokryty lądolodem. Nazwa kontynentu, użyta po raz pierwszy w 1840r. przez polarnika Ch....poleca84%
Geografia

Antarktyda

1. Powierzchnia. 14mln km kw. (5 co do wielkości kontynent) 2. Położenie. Ant. leży w centralnej części Antarktyki ( 55 mln km²), której granicę wyznacza konwergencja antarktyczna. Inna nazwa Antarktyki to Morze Południowe....poleca82%
Geografia

Antarktyda i jej położenie

Położenie Antarktydy. Leży wokół bieguna południowego. Leży w strefie klimatu polarnego. Otaczają ją trzy oceany: Atlantycki,Indyjski,Spokojny. Opływa ją zimny prąd morski Dryf wiatrów zachodnich. Antarktyda w 98% jest pokryta lodem. Miejsca...poleca84%
Geografia

Antarktyda,góry lodowe

Antarktyda – kontynent o powierzchni około 14 mln km2 znajdujący się na półkuli południowej Ziemi, w rejonie koła podbiegunowego. Według teorii tektoniki płyt, Antarktyda z terenów równikowych przemieściła się w ciągu milionów lat na obecny obszar...poleca77%
Geografia

Lodowce i lądolody

Lodowce i stała pokrywa śnieżna zajmują ogółem 16,3 mln km2, czyli około 11% powierzchni lądów. Lądolody pokrywają całą Antarktydę i Grenlandię oraz znaczne obszary na wyspach Arktyki. W regionach wysokogórskich prawie wszystkich kontynentów (z...poleca78%
Biologia

Kontynenty i Oceany

* Kulę ziemską można podzielić na : - półkulę lądową - półkulę morską lub na: - wscodnią - zachodnią jest jeszcze jeden sposób: - półkula północna - półkula południowa Na półkuli północnej przeważają...poleca78%
Geografia

Antarktyda - informacje ogólne

Antarktyka to strefa polarna Ziemi, położona wokół bieguna południowego. W jej skład wchodzą: kontynent Antarktyda, otaczający go Ocean Południowy oraz leżące tam wyspy. Nazwa Antarktyka pochodzi od greckiego antarktikós (anti - naprzeciw,...