profil

Antarktyda

poleca 84% 711 głosów

lodowiec antarktyda

1. Powierzchnia.
14mln km kw. (5 co do wielkości kontynent)
2. Położenie.
Ant. leży w centralnej części Antarktyki ( 55 mln km²), której granicę wyznacza konwergencja antarktyczna. Inna nazwa Antarktyki to Morze Południowe. Konwergencja biegnie od strony Atlantyku i O. Indyjskiego między 47 a 50 S., natomiast od strony Pacyfiku między 55 a 60 S.
3. Wyspy
Największe wyspy Antarktyki to: Szetlandy Pd, Orkady Pd, Sandwich Pd, Bouveta, Heard, W-y Kergulena, Bellany,
Scotta, Piotra I, Drygalskiego, Aleksandra I, Georgia Pd, W-y Księcia Edwarda, W-y Crozeta, Macquarie, Charcota,
4. Punkt najbardziej wysunięty na północ to kraniec Płw. Antarktycznego, na Ziemi Grahama (63`07 S, 56`54 W)
5. Koło podbiegunowe – 66`33 S
6. Rozciągłość.
Ziemia Grahama — Wybrzeże Knoxa – 5700 km
Morze Rossa — Morze Weddella – 1540 km
7. Pokrycie lądolodem to 98 % Antarktydy, tylko 2% to obszaru bez lodu
8. Bieguny
1. Południowy 90 S (2800 m n. p. m. )
2. Niedostępności (3917 m n. p. m.) 82 S 55 E
3. Wiatrów (wiatr 80m/s – 308km/h) Ziemia Adeli (Dumont d`Urville)
4. Pd Magnetyczny (Morze d`Urvilla)
5. Geomagnetyczny (między b. Geograficznym, a b. Magnetycznym)
6. Pd zórz polarnych (Ziemia Mary Byrd)
9. Historia

Rok Wydarzenie
177218191819182018201821-2218231831-3218331838-401840184118951897190219021908191119111914-2219291933-351939-41194619471957-581957-58 II wyprawa Cooka ( Forster ) na statkach Resolution i Adventure – odkrycie Georgii i Sandwicha.F. Bellingshausen i Łazariew (Rosja) statki Wostok i Mirnyj - odkrycie Antarktydy.W. Smith – odkrycie Szetlandów Pd.Wyprawa E. Brausfielda ( zbliżenie się do Ziemi Grahama) – statek Williams.N. Palmer zbliża się do Antarktydy.Powell i Palmer odkrywają Orkady Pd.Weddell wpływa do M. Weddella.Biscoe odkrył Ziemię Enderby, W. Adelajdy i kilka innych wysp.Kemp – odkrycia w okolicy Ziemi Enderby.J. Dumont d`Urville odkrywa Ziemię Adeli i kilka wysp.Wilkes odkrywa Ziemię Claire.J. C. Ross – odkrył Ziemię Wiktorii, wulkany Terror i Erebus, Barierę Lodowa RossaC. Borchgrevink - pierwszy stanął na lądzie Antarktydy (Antarctic) 23 stycznia 1895.„Belgica” – pierwsi ludzie spędzający zimę na Antarkt. (Lecointe, Amundsen, Arctowski, Dobrowolski)Wyprawa Nordenskjlda.Próba zdobycia bieguna ( R. F. Scott)Próba zdobycia bieguna (Shackleton) – ważne odkryciaPróba zdobycia bieguna (Amundsen) dotarł 15.Xll.1911.Próba zdobycia bieguna –Scott. Dotarł 18.l.1912 – zginął.Shackelton podejmuje próby przejścia od M.Rossa - M.Weddella.Byrd przelatuje nad biegunem PD.II wyprawa z USA (Byrd)III wyprawa z USA (Byrd)Wyprawa USA ( 4000 ludzi, ), wielkie odkrycia - Byrd.Wyprawa USA , wielkie odkrycia – F. Ronne.Międzynar. Rok Geofizyczny – założono wiele stacji.Transantarktyczna wyprawa M.Rossa-M.Wedd. (V. Fuchs,E.Hillary)
Środowisko geograficzne
1. Ukształtowanie powierzchni.
Długość linii brzegowej – 27 000 km
Czoło lądolodu – 12 015 km
Lodowce szelfowe – 11 865 km
Jęzory lodowców – 2 432 km
Wybrzeże skaliste – 712 km
2. Podział Antarktydy:
Przewężenie między M. Rossa a M. Weddella dzieli Antarktydę Na 2 części:
· Wschodnią (ok. 10.5 mln km) położoną na półkuli wschodniej
· Zachodnią (ok. 3,5 mln km)
Granica między nimi to Góry Transantarktyczne
3. Wysokość.
Średnia wysokość Antarktydy to 2040 km n. p. m.
4. Góry.

Wysokość Nazwa
5 140 m n. p. m.4 530 m n. p. m.4 225 m n. p. m.4 191 m n. p. m.4 070 m n. p. m.3 974 m n. p. m. G. VinsonG. KirkpatrickaG. SidleyG. JacksonG. NansenaWulkan Erebus
5. Grubość pokrywy lodowej – 1 880 km
6. Objętość lodu – 31 mln km ³(Gdyby się stopił, poziom mórz podniósłby się o 73m)
Rzeźba podłoża lądolodu
1. Podlodowa rzeźba Antarktydy:
· Równina Byrda
· Góry Transantarktyczne
· Równina Zachodnia
· Wyżyna Wschodnia
· Góry Wiernadskiego
· Dolina MRG
· Góry Gamburcewa
· Równina Schmidta
2. Opady
W centralnej części Antarktydy sumy opadów śniegu to 35mm/rok, na obszarach przybrzeżnych opady są do 550mm/rok.
3. Lodowce szelfowe.
Powierzchnia lodowców szelfowych wokół Antarktydy to 1 582 000 km²
Powierzchnie największych lodowców:
Nazwa lodowca Powierzchnia
Lodowiec RossaLodowiec FilchneraLodowiec LarsenaLodowiec Shackletona 538 000 km² 483 000 km²88 000 km²32 000 km²
4. Szacunkowa liczba gór lodowych na Oceanie Południowym to 218 000. Granica ich zasięgu przebiega między 55 a 65 S.
5. Budowa geologiczna
Na Antarktydzie znajdują się przedłużenia pasm górskich: Andów i Wielkich Gór Wododziałowych.
Antarktyda była częścią Gondwany.
Tarczę krystaliczną Antarktydy Wschodniej budują skały prekambryjskie (nad nimi osady klastyczne).

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty