profil

Podział polityczny świata

poleca 85% 269 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
antarktyda

Lądy bez Antarktydy:
-państwa-195 w 1999 roku,zajmują 99,8% lądów,zamieszkuje je 99,8%ludności
-terytoria autonomiczne -obszary częściowo zależne od innych państw,Aruba-Holandia,Grenlandia-Dania,Man-wielka Brytania.
-terytoria niesamodzielne i zależne-Gibraltar,Kajmany-Wielka Brytania,Majotta-Francja,Norfolk-Australia.


Klasyfikacja państw ze względu na powierzchnię terytorium:
-państwa duże ,obszar powyżej 1 mln km2 :Rosja (17,075 mln km2) ,Kanada (9,970 mln km2),Chiny(9,597 mln km2),USA(9,363 mln km2)
-państwa średnie ,obszar 100 000 km2 do 999 999 km2:Polska ,Ukraina ,Niemcy ,Francja.
-państwa małe ,obszar 10 000 km2 do 99 999 km2:Słowacja,Czechy,Szwajcaria,Węgry.
-minipaństwa , obszar poniżej 10 000 km2 :Watykan ,San Marino,Monako,Malta.

Eksklawa-fragment państwa oddzielony od niego powierzchnią lądową innego państwa.

Enklawa-państwo w obrębie powierzchni lądowej innego państwa.

Klasyfikacja państw na podstawie liczby mieszkańców:
-państwa duże powyżej 100 000 000 mieszkańców,Chiny(1 267 mln) Indie(971 mln) USA (273 mln)
-państwa średnie od 10 000 000 do 99 999 999 ,Polska ,Ukraina,Niemcy ,Francja.
-państwa małe od 1 000 000 do 9 999 999 ,Albania ,Austria,Portugalia,Słowacja.
-minipaństwa poniżej 1 000 000,Andora, Islandia Cypr,Malta.

Klasyfikacja na podstawie panującego ustroju politycznego:

-republika:Polska,Francja,Czechy,Bułgaria,Irlandia.
-republika federacyjna:Argentyna,Brazylia,USA,Meksyk.
-monarchia parlamentarna:Belgia,Dania,Hiszpania,Holandia.
-monarchia konstytucyjna:Luksemburg,Monako,Kuwejt,Malezja
-monarchia absolutna:Katar ,Bhutan,Arabia Saudyjska.

Organizacje miedzyrządowe:
-ONZ
-NATO
-UE
-OPEC
Organizacje pozarzadowe:
-MKOL
-Światowy Fundusz Przyrody

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta