profil

Wybierz przedmiot
Teksty 13
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Analiza i interpretacjapoleca85%
Język polski

Analiza wiersza Jarosława Markiewicza "Ogród"

Celem niniejszej pracy jest próba interpretacji wiersza Jarosława Markiewicza pt.: „ Ogród ”. Poeta ten należał do „pokolenia ’68”. Lingwiści tego okresu skupiają, jak poeci poprzedniej generacji, uwagę na słowie poetyckim (ich rodowód...poleca85%
Język polski

Rozczarowania romantycznych kochanków. Dokonaj analizy i interpretacji podanych fragmentów „Kordiana” J.Słowackiego i „Lalki” B.Prusa i porównaj postawy bohaterów. Zwróć uwagę na postaci kobiet. Uwzględnij znajomość obu utworów.

Portret romantycznego kochanka przeżywającego rozczarowanie miłosne jest nam dobrze znany. Kreowali go m.in. Adam Mickiewicz (Gustaw z IV cz. „Dziadów”), Johan Wolfgang Goethe (Werter – „Cierpienia młodego Wertera”), Juliusz Słowacki (Kordian –...poleca85%
Język polski

"Oda do młodości" Adama Mickiewicza i "Do młodych" Adama Asnyka

Odę do młodości" Adama Mickiewicza jak i wiersz Adama Asnyka "Do młodych" można uznać za manifesty literackie, gdyż utwory te wyrażają założenia programowe nadchodzącej epoki, zwiastują nadejście czegoś nowego, innego, a pokolenie wprowadzające tę...poleca85%
Język polski

Pieśń V Kochanowskiego

Pieśń V znana też jako “Pieśń o spustoszeniu Podola”, napisana została ok. r. 1575 r., opowiada o skutkach najazdu tatarskiego, kiedy to spustoszenie ziem polskich osiągnęło niespotykane wcześniej rozmiary (według kroniki Bielskiego Tatarzy...poleca83%
Język polski

Omówienie "Bogurodzicy", jej historia oraz budowa leksykalno-składniowa.

Bogurodzica jest zabytkową polską pieśnią religijną i rycerską. Dwie pierwsze zwrotki to najstarsza część Bogurodzicy – pochodzi z pierwszej połowy XIII wieku, choć spisana została w początkach XV wieku. W późniejszym okresie utwór bardzo się...poleca85%
Język polski

Motyw wsi i chłopa na podstawie "Pieśni Świętojańskiej o Sobótce" oraz "Chłopów" Reymonta.

Literatura polska to przede wszystkim bogaty zbiór utworów literackich, które zostały stworzone przez wielu wybitnych pisarzy i poetów. Są one wielkim skarbem kulturowym kraju oraz stanowią nieodzowną część naszej tradycji- zawierają opisy...poleca83%
Język polski

Analiza i interpretacja wiersza Horacego "Do Leukonoe".

"Nie dociekaj nie nasza to rzecz Leukonoe kiedy umrzeć mam ja kiedy ty nie odsłaniaj babilońskich arkanów Co ma być niech będzie Czy wiele zim przed nami czy właśnie ostatnia pędzi morze tyrreńskie na oporne skały rozważnie klaruj wino...poleca82%
Język polski

Analiza i interpretacja pieśni Horacego "Do Deliusza".

W wierszu "Do Deliusza" adresowanym do przyjaciela autora, podkreślona jest filozofia stoicyzmu i epikureizmu. Horacy twierdzi, że każdy człowiek jest skazany na zgon wyrokiem Orkusa- boga śmierci. Wyrok ten dosięgnie wszystkich ludzi, zarówno...poleca85%
Język polski

"Oda do Licyniusza" - analiza i interpretacja utworu Horacego, antyczna filozofia życia

Horacy to jeden z najwybitniejszych liryków rzymskich, znany przede wszystkim ze swoich największych dzieł – pieśni (zwanych również odami). Tematyka ód jest bardzo zróżnicowana, wyróżniamy pieśni miłosne, biesiadne, filozoficzne, polityczne...poleca84%
Język polski

Interpretacja wiersza "Posłuchajcie bracia miła"

"Posłuchajcie bracia mila..." to wiersz pochodzący z 2 połowy XV w., napisany w języku polskim. Utwór ten, zaliczany obok "Bogurodzicy" do arcydzieł liryki polskiego średniowiecza, zwany jest również "Żalami Matki Boskiej pod krzyżem" lub...poleca79%
Język polski

Adam Mickiewicz - "Stepy akermańskie", analiza i interpretacja

Sonet Adama Mickiewicza jest liryką bezpośrednią (występują formy osobowe czasownika, np. „wpłynąłem”). Podmiot liryczny można utożsamić z samym autorem, na co wskazuje ostatnia zwrotka (wspomnienie Litwy – ojczyzny Mickiewicza oraz podróż, jaką...poleca80%
Język polski

Zasady analizy i interpretacji wiersza

Analiza i interpretacja utworu poetyckiego Analiza – badanie i opis kompozycji utworu; podmiot liryczny, zabiegi poetyckie, motyw utworu, sytuacja liryczna, zasady, którymi kierował się poeta. Interpretacja – odpowiedź na pytanie, czemu...poleca83%
Język polski

Analiza i interpretacja wiersza "Balon" Adama Naruszewicza

1. Kto mówi? Podmiot liryczny w wierszu ,,Balon” jest obiektywny i wszechwiedzący, stoi ponad tłumem i ponad światem. Nie należy go utożsamiać z autorem, ponieważ Naruszewicz nie brał udziału w festynie warszawskim, który miał miejsce w 1789...