profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Analiza fragmentów Listów do matkipoleca85%
Język polski

Zanalizuj fragmenty „Listów do matki”J.Słowackiego.We wnioskach interpretacyjnych powiedz,czym charakteryzowała się epistolografia romantyczna.

Juliusz Słowacki żył w latach 1809-1849, czyli w epoce romantyzmu. W 1831 roku udał się na emigrację ze względu na trudną sytuację polityczną Polski. Wraz z upływem czasu, tęsknota rosła w siłę, brakowało mu nie tylko ojczyzny, ale także jego...poleca84%
Język polski

Epistolografia Jana III Sobieskiego

francuską. Listy te charakteryzują się artyzmem i kunsztownością języka, wiele w nich przenośni, epitetów, inwersji, odwołań do mitologii. Na wstępie listów pisał kilka odniesień adresatki, którepoleca84%
Język polski

Epistolografia

. Tendencje autokreacyjne pojawiają się przede wszystkim w listach Krasińskiego i Słowackiego (stylizacje na wzór postaci bohaterów romantycznych czy wzorów osobowych epoki). Można je obserwować także wpoleca85%
Język polski

Analizując wypowiedzi bohaterów romantycznych, porównaj postawę Kordiana i Męża. W interpretacyjnych wnioskach wykorzystaj wiedzę o utworach, z których pochodzą fragmenty.

Tematem do napisania mojej pracy jest (…temat…). W tym wypracowaniu postaram się jak najlepiej zrealizować podane wyżej zagadnienie. W podanym fragmencie dramatu pod tytułem „Kordian” bohaterpoleca85%
Język polski

Listy Zygmunta Krasińskiego

. Sztukę pisania listów określa się mianem sztuki epistolarnej, a twórczość listowna to epistolografia . 2. EPISTOLOGRAFIA KRASIŃSKIEGO Listy Zygmutna Krasińskiego stanowią niezwykłepoleca85%
Język polski

Epistolografia

, należy je ukazać”. Na utwór składa się szereg listów różnych postaci, choć na plan wysuwają się listy markizy de Marteuil i wicehrabiego de Valmont, których intrygi doprowadziły do zguby wszystkich