profil

Lata 1918-1945

poleca 50% 4 głosy

poleca 63% 27 głosów

Porządek wersalski w Europie

Po zakończeniu I wojny światowej wśród przywódców państw, które odniosły zwycięstwo w tym konflikcie, przeważała opinia o konieczności ustalenia nowego porządku politycznego w Europie. Miał on brać pod uwagę fakt rozpadu Austro-Węgier, powstania szeregu nowych państw, zmian ustrojowych w Niemczech itp. Zadanie to podjęto na konferencji odbywającej się w Paryżu od 18 I 1919 roku. Skupiała ona przedstawicieli 27 państw, zwycięzców w I wojnie światowej. Różne znaczenie międzynarodowe tych...

poleca 63% 126 głosów

Liga Narodów

Zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego (jego pierwszych 26 artykułów) powołano do życia Ligę Narodów – organizację międzynarodową skupiającą 45 państw, powołaną dla zapewnienia pokoju w Europie. W Lidze Narodów, co zrozumiałe, dominowały zwycięskie w I wojnie światowej, najsilniejsze ekonomicznie i militarnie państwa, Wielka Brytania i Francja. Nie można wymienić w tej grupie Stanów Zjednoczonych, gdyż państwo to nie weszło w skład Ligi Narodów. Dopiero w 1926 roku dopuszczono do...

poleca 81% 178 głosów

Związek Radziecki w okresie międzywojennym

Po zakończeniu I wojny światowej na politycznej mapie Europy znajdowały się dwa państwa izolowane w stosunkach międzynarodowych. Były to: Niemcy, powszechnie uznane za sprawcę I wojny światowej, i Związek Radziecki, ze względu na stosowanie zupełnie innych niż w pozostałej części Europy metod gospodarczego i politycznego zarządzania krajem. Jedyne w tym czasie państwo komunistyczne budziło obawy, a nawet przerażenie w Europie, co zaobserwować można było np. w czasie wojny...

poleca 92% 147 głosów

Faszyzm włoski i niemiecki w okresie międzywojennym

Komunizm radziecki nie był jedyną ideologią totalitarną w Europie międzywojennej. Równocześnie rozwijała się bowiem, podobna do niego pod wieloma względami, doktryna faszystowska. Jej kolebki szukać należy we Włoszech, a przyczyn powstania tego prądu – w ówczesnej sytuacji gospodarczej panującej na tym terenie. Włochy, mimo iż należały do zwycięskiego w I wojnie światowej bloku – Ententy, nie wyszły z niej wzmocnione. Przeciwnie, gospodarka nastawiona na wydatki wojenne, nie mogła...

poleca 83% 89 głosów

Zdobycze niemieckie i radzieckie w początkowym okresie II wojny światowej (lata 1939-1941)

Konflikt polsko-niemiecki w 1939 roku zapoczątkował proces rozszerzania zdobyczy wojennych przez Niemcy i ZSRR w Europie. Armia Czerwona, która praktycznie bez strat własnych doprowadziła do zajęcia wschodniej Polski, tuż po zakończeniu kampanii wrześniowej gotowa była do dalszych podbojów. Kolejnym krajem przez nią zaatakowanym stała się Finlandia. Jako pretekst posłużyło Stalinowi żądanie odstąpienia przez Finlandię tzw. przesmyku karelskiego i półwyspu Hanko, co miało odsunąć granicę...

poleca 55% 11 głosów

Wojna w Afryce

Niepowodzenie w bitwie o Anglię Niemcy chcieli zrekompensować sobie atakując Brytyjczyków w ich koloniach. Szczególne znaczenie miał tu Egipt, którego zajęcie pozwoliłoby państwom osi na opanowanie również Kanału Sueskiego i sparaliżowanie przez to angielskiej floty. Sytuacja posiadłości angielskich w Afryce była tym trudniejsza, że Niemcy korzystać mogli z dotychczasowych kolonii francuskich znajdujących się w Afryce Północnej (oficjalnie podlegały one rządowi w Vichy), zaś ich...

poleca 71% 206 głosów

Wojna na Dalekim Wschodzie

Do państw osi oprócz Niemiec i Włoch należała także Japonia. Według umowy z III Rzeszą strefa wpływów tego państwa miała obejmować tereny leżące za 70° długości geograficznej wschodniej (umowa ze stycznia 1942 roku). Oznaczało to, że Japonia zmierzać będzie do opanowania Dalekiego Wschodu, wysp Pacyfiku itd. Konkurentem w realizacji tego planu mogły być Stany Zjednoczone, toteż wojnę na Dalekim Wschodzie rozpoczęli Japończycy od ataku na bazę amerykańskiej marynarki wojennej w Pearl...

poleca 73% 33 głosów

II wojna światowa w Europie po ataku Niemiec na Związek Radziecki

Dnia 22 VI 1941 roku wojska niemieckie, realizując plan „Barbarossa”, zaatakowały Związek Radziecki. Trudno znaleźć rozsądne wytłumaczenie dla tego kroku Hitlera, ponieważ do tego czasu ZSRR był lojalnym sojusznikiem Niemców (wywiązywał się m.in. z wszelkich umów gospodarczych). Józef Stalin pewny, że nie grozi mu najazd z zachodu, skoncentrował trzon swych wojsk na wschodzie, obawiając się zaczepnych działań ze strony Japonii. Dla niego wybuch wojny z Niemcami był zupełnym zaskoczeniem....

poleca 50% 6 głosów

Funkcjonowanie Wielkiej Koalicji podczas II wojny światowej

Początków istnienia koalicji antyhitlerowskiej szukać można jeszcze w 1939 roku. Gdy 3 IX formalnie w stanie wojny z Niemcami znalazły się Anglia i Francja, państwa te wraz z krajami politycznie związanymi z Wielką Brytanią (np. Indiami, Australią, Nową Zelandią) stanowiły już zaczątek takiej koalicji. Korzystała ona z pomocy gospodarczej USA w ramach ustawy: Lend-Lease-Act, z marca 1941 roku, mimo iż Stany Zjednoczone wówczas jeszcze pozostawały krajem neutralnym. Nie przeszkadzało to...

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji: