profil

I wojna światowa na froncie wschodnim

poleca 60% 10 głosów

Równocześnie z działaniami zbrojnymi na froncie zachodnim, od 1914 roku toczyły się walki w Europie Środkowej. Zgodnie z niemieckim planem wojny błyskawicznej, początkowo na wschodzie Niemcy utrzymywali jedynie niewielką część swej armii (około 1/8), która wraz z wojskami Austro-Węgier miała zatrzymać ewentualną ofensywę rosyjską.

Nastąpiła ona istotnie w Prusach, gdzie pojawiły się rosyjskie wojska dowodzone przez gen. Aleksandra Samsonowa (zatrzymane pod Tannenbergiem i nad wielkimi jeziorami mazurskimi) i gen. Pawła von Rennenkampfa. Rosjanie zostali odparci przez wojska niemieckie dowodzone przez gen. Paula von Hindenburga i gen. Ericha Ludendorffa. Skutecznie natomiast walczyli Rosjanie przeciw armii austriackiej, odsuwając ją na zachód (zajęcie Lwowa i Przemyśla). Niepowodzenia wojsk niemieckich na froncie zachodnim spowodowały, że w 1915 roku zdecydowały się one na zmasowany atak skierowany przeciw Rosjanom na wschodzie. W jego trakcie armie państw centralnych zdobyły całą Galicję, byłe Królestwo Polskie (całość ziem polskich znalazła się wówczas pod panowaniem Niemiec i Austro-Węgier), a także Litwę, Kurlandię, część Białorusi i Ukrainy. Mimo wszystko nie udało się rozbić armii rosyjskiej; linia frontu ustaliła się na linii Dniestr–Zatoka Ryska. Od tego czasu i na wschodzie wojna zyskała charakter pozycyjny. W 1916 roku sytuacja na froncie wschodnim przypominała nieco początek wojny. Ponownie armie państw centralnych zostały przesunięte do Francji, gdzie, jak sądzili Niemcy, toczyć się miały decydujące walki. Wykorzystała to armia dowodzona przez gen. Aleksieja Brusiłowa, która rozpoczęła ofensywę, wychodząc z linii błota pińskie–granica rumuńska. Wojsko rosyjskie zajęło część Galicji i Bukowinę, jednak ostatecznie powstrzymane zostało przez kontrofensywę niemiecką. Dalsze wydarzenia na froncie wschodnim ściśle związane już były z rewolucjami rosyjskimi 1917 roku.

Marsz żołnierzy rosyjskich w Galicji
Marsz żołnierzy rosyjskich w Galicji

Warto pamiętać

Porażka Rosjan w 1915 roku miała bardzo złe skutki dla ich sojuszników Serbów. Zostali oni wówczas rozgromieni przez wojska niemieckie i austriackie, wspomagane jeszcze przez Bułgarię. Rząd Serbii wraz z 12 tys. żołnierzy znalazł schronienie na wyspie Korfu.

Literatura

H. Wereszycki: Historia Austrii. Wrocław 1986.

Daty

24 VI-26 XI 1916 roku - bitwa pod Tannenbergiem
VI-IX 1916 roku - ofensywa Brusiłowa

Oś czasu

1861 - wielkie manifestacje narodowe w Poznaniu
1870 - założenie Banku Handlowego w Warszawie
1880-1890 - okres wzmożonej emigracji ludności polskiej zaboru pruskiego do USA
1903 - ukazują się drukiem Myśli nowoczesnego Polaka R. Dmowskiego
1916 - Akt 5 listopada

Podoba się? Tak Nie