profil

I Wojna Światowa

poleca 84% 981 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Przyczyny II Wojny Światowej

Przyczyny


Zwykle gdy mowa o Pierwszej Wojnie Światowej automatycznie wymienia się zamach w Sarajewie na następcę austriackiego tronu arcyksięcia Ferdynanda. No i faktycznie wznieciło to w Europie pożar. Oliwy do ognia dostarczały jeszcze kolejne wydarzenia i sytuacje, które okazuje się, że spowodowały wybuch jednego z najtrwalszych konfliktów w historii:
- Francuzi pragną odwetu nad Prusami
- Tendencje do wyzwolenia Bałkanów
- Konflikty w koloniach
- Rywalizacja gospodarcza między potężnymi mocarstwami
- Wyścig zbrojeń

Dzięki rozwojowi przemysłu doskonaliła się technika wojenna i praktycznie wszystkie państwa przeznaczały duże fundusze na ten cel. Chętnych do wojska było wielu, jednak każdy z żołnierzy myślał, że wyjazd na front przyniesie mu tylko fortunę i chwałę- nikt nie dopuszczał do siebie słowa śmierć.

Pierwsza Wojna Światowa miała charakter pozycyjny i toczyła się między dwoma koalicjami:
- Trójprzymierzem (Niemcy, Austro_Węgry, Włochy- państwa centralne)
- Trójporozumieniem (Francja, Rosja, WB_ Ententa)

Przebieg


Toczyła się ona na trzech frontach:
Zachodni
Po bitwie nad rzeką Marną nie udało się już wznowić Wojny błyskawicznej. Armie wykopał długie linie okopów. Walka była bardzo wyrównana, straty były równe, a zwycięstwa nie różniły się wiele: Bitwy:
- Verdun
- Somma

Wschodni
Na froncie wschodnim było nieco inaczej- tam front przesuwał się bardzo często. Wojska rosyjskie poniosły zasadniczą klęskę, co przyczyniło się do wytrącenia Rosji z grona walczących. Bitwy:
- Tanenberg - zwycięstwo Niemiec
- Zajęcie Królestwa Polskiego (1915)
- Niemcy zajmują cały obszar I Rzeczypospolitej, należący do Rosji

Południowy
Powstał po przejściu Włoch na stronę Ententy

Bitwy
- Galipoli (1915)

Od roku 1916 Niemcy ogłosiły Wojnę totalną (brały w niej udział całe narody, nie tylko armie)

Zakończenie: Decydujące starcie przyniósł rok 1918. Niemcy ściągnęli siły z frontu wschodniego i zaatakowali jeszcze raz. Pociski spadły na Paryż. Francuzi i Anglicy mieli jeszcze jednak dwa asy w rękawie. USA i nowa broń czołgi, które to doprowadziły do prośby Niemiec o zawieszenie broni.

Na frontach Pierwszej Wojny Światowej zginęło wielu żołnierzy, gdyż przewagę posiadało uzbrojenie defensywne. Wojna w skutkach przyniosła: straty ludności, zniszczenia, Upadek monarchii absolutnych, Rewolucje w Europie, Powstanie Nowych Państw, Odzyskanie niepodległości przez kraje, niezadowolenie Niemiec z postanowień traktatu Wersalskiego, zmiany granic, kobiety biorą czynny udział w życiu kraju.

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty