profil

Przyrostki

poleca 48% 23 głosów

Dodając przyrostki:

 • do wyrazów jednosylabowych z jedną samogłoską w środku, podwajamy ostatnią spółgłoskę. Wyjątek stanowią wyrazy zakończone na: w i x:
  • stop – stopped
  • slim – slimmer
  • god – goddess
  ale:
  • bow – bowing
  • fix – fixed
  • mix – mixes
 • do wyrazów zakończonych na -y poprzedzonych spółgłoską, -y zamieniamy na -i, a następnie dodajemy odpowiednią końcówkę:
  • fly – flies
  • study – studied
  • marry – married
  Jeżeli -y poprzedzony jest samogłoską, nie wprowadzamy żadnych zmian, tylko dopisujemy odpowiedni przyrostek:
  • key – keys
  • stay – stayed
  • buy – buys
  Uważaj na przyrostek -ing, bowiem dodając go, pozostawiamy -y na swoim miejscu:
  • fly – flying
  • study – studying
  • bury – burying
 • wyrazy zakończone na -e najczęściej odrzucają tę samogłoskę, przyjmując przyrostki zaczynające się od samogłoski:
  • belive + ed --> believed
  • write + ing --> writing
  • nice + er --> nicer
 • słowa zakończone na -l poprzedzone samogłoską, podwajają ostatnią literę:
  • travel – travelling
  • dial – dialling
  • model – modelling
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta