profil

Regularne stopniowanie przymiotnika (Regular comparative form)

poleca 73% 133 głosów

 • stopniowanie regularne przymiotników jedno- i niektórych dwusylabowych:
  stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy
  przymiotnik przymiotnik + -er the + przymiotnik + -est
  small smaller the smallest
  • przymiotniki zakończone literą -e w stopniu wyższym przybierają końcówkę -r, natomiast w stopniu najwyższym -st:
   • brave braver the bravest,
   • nice nicer the nicest,
   • simple simpler the simplest.
  • przymiotniki jednosylabowe z jedną samogłoską w środku przybierając przyrostki -er / -est, podwajają ostatnią spółgłoskę:
   • big bigger the biggest,
   • hot hotter the hottest,
   • slim slimmer the slimmest.
  • jeżeli przymiotnik zakończony jest literą -y, przy dodaniu przedrostków -er / -est, ulega ona zamianie na -i:
   • busy busier the busiest,
   • happy happier the happiest,
   • noisy noisier the noisiest.
 • stopniowanie regularne przymiotników dwu- i więcej sylabowych
  stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy
  przymiotnik more + przymiotnik the most + przymiotnik
  beautiful more beautiful the most beautiful
  interesting more interesting the most interesting
  modern more modern the most modern

   

Podoba się? Tak Nie