profil

Pisownia dużych liter (Capital letters)

poleca 69% 44 głosów

Dużą literą piszemy:

 • każdy wyraz stojący na początku tekstu lub po kropce, pytajniku lub wykrzykniku:
  • When she opened her eyes she saw a strange man.
  • The man was wearing black coat and a mask.
 • imiona, nazwiska, przydomki:
  • John
  • Brown
  • Santa Claus
 • tytuły, godności lub określenia pokrewieństwa bezpośrednio poprzedzające imię lub nazwisko osoby, do której się odnoszą:
  • Profesor Jones
  • Lord Nelson
  • Aunt Mary
 • nazwy mieszkańców poszczególnych kontynentów, państw, regionów, stron świata, a także miast:
  • European
  • Englishman
  • American
 • nazwy astronomiczne:
  • Venus
  • Mars
  • North Star
 • wszelkie nazwy geograficzne: kontynenty, państwa, regiony, miasta, góry, pasma górskie, rzeki, cieśniny, wyspy, morza, zatoki, jeziora, etc.:
  • The Thames
  • Mount Everest
  • The North Sea
 • fragmenty miast, np. ulice, parki, place, ogrody, budowle zabytkowe,etc.:
  • Oxford Street
  • Hyde Park
  • National Gallery
 • nazwy marek samochodów, nagród i odznaczeń, modlitw i nabożeństw:
  • Fiat
  • Nobel Prize
  • the Lord’s Prayer
 • nazwy świąt, dni tygodnia oraz miesięcy:
  • Easter
  • Monday
  • January
 • okresy historyczne i kulturowe:
  • The Middle Ages
  • The Second World War
  • The Battle of Hastings

Dużą literą piszemy zaimek osobowy I (ja):
My mother and I went shopping.
Tom and I left the school earlier.

oraz nazwy języków:
English
Polish
German

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 2 minuty

Spis treści