profil

Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Przyrostki

poleca48%
Angielski

Przyrostki

Dodając przyrostki: do wyrazów jednosylabowych z jedną samogłoską w środku, podwajamy ostatnią spółgłoskę. Wyjątek stanowią wyrazy zakończone na: w i x : stop – stop ped slim – slim mer god – godd ess ale: bow – bow ing fix – fix ed mix – mix es do wyrazów zakończonych na -y poprzedzonych spółgłoską, -y zamieniamy na -i , a następnie dodajemy odpowiednią końcówkę: fly – fl ies study – stud ied marry – marr ied...

poleca81%
Gramatyka polska

Formant

Formant – to cząstki, przy pomocy których tworzymy nowe wyrazy, formanty możemy podzielić na następujące typy: • przedrostki – występują przed podstawą słowotwórczą: w- pisać           wy- chodzić pod- pisać        pod- chodzić na- pisać          do- chodzić za- pisać          s- chodzić roz- pisać         nad- chodzić (w wyrazie może być więcej przedrostków) prze- naj- świętszy        po- prze- rabiany • przyrostki – występują po podstawie słowotwórczej: pis- arz...poleca81%
Język polski

Formanty słowotwórcze

1. W języku polskim mamy bardzo wiele żywotnych przyrostków i przedrostków słowotwórczych. Tworzymy za ich pomocą: - nowe znaczeniowo wyrazy - nazwy zawodów - nowe części mowy - oznaczenia częstotliwości położenia, relacji między ludźmi...poleca83%
Język angielski

Prefixes

Przedrostki (Prefixes) Przykłady (Example) Przyrostki (suffixes) Przykłady (Example) wszystko ładnie i pięknie zestawione w tabelcepoleca85%
Język angielski

Word formation

zwyczajnie Przedrostki i przyrostki i jakie czasowniki można z nich wykombinować przedrostki ab-, ad-, com-, con-, de-, dis-, ex-, e-, im-, in-, ob-, per-, pre-, pro-, re-, sub