profil

Inwersja (Inversion of the verb)

poleca 88% 91 głosów

Inwersja, czyli przekształcenie konstrukcji zdania twierdzącego w zdanie pytające, występuje w języku angielskim, kiedy zdanie rozpoczyna się od następujących przysłówków i zwrotów przysłówkowych:

hardly /scarcely ever rzadko kiedy Hardly / scarcely ever do we meet the Browns.
(Rzadko kiedy spotykamy Brownów.)
never nigdy Never again will I make the same mistake.
(Nigdy więcej nie popełnię tego samego błędu.)
no sooner… than… ledwie…gdy… No sooner had he taken the dog for a walk than it started to rain.
(Ledwie wziął psa na spacer, gdy zaczęło padać.)
not only nie tylko Not only did she get a promotion but also a pay rise.
(Nie tylko dostała awans, ale również podwyżkę.)
not till dopóki nie Not till you finish your homework can you go out.
(Dopóki nie skończysz zadania nie możesz wyjść.)
on no account pod żadnym pozorem On no account can you enter this room.
(Pod żadnym pozorem nie możesz wchodzić do tego pokoju.)
only by jedynie dzięki Only by hard work has she managed to get a promotion.
(Jedynie dzięki ciężkiej pracy otrzymała awans.)
only when dopiero gdy Only when she opened her eyes did she realize it was a bad dream.
(Dopiero gdy otworzyła oczy zdała sobie sprawę, że to był tylko zły sen.)
rarely – seldom rzadko Rarely / Seldom does Kate go to the gym.
(Rzadko Kasia chodzi na siłownię.)

Inwersję stosujemy, aby podkreślić znaczenie czasownika.

Z inwersją spotkasz się również w trybach warunkowych:
I tryb:
Should you meet Kate, tell her to call me.
(Gdybyś spotkał Kasię, powiedz jej, żeby zadzwoniła do mnie.)
II tryb:
Were I you, I’d never marry Tom.
(Na twoim miejscu, nie wyszłabym za Tomka.)
III tryb:
Had I known about it earlier, I’d have told you about that.
(Gdybym wiedział o tym wcześniej, powiedziałbym ci o tym.)

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 2 minuty