profil

Gleby

poleca 47% 82 głosów

Gleba tworzy wierzchnią, najbardziej zewnętrzną część skorupy ziemskiej. Składa się luźnych cząstek mineralnych i organicznych, powietrza i wilgoci. Ponieważ w skład gleb wchodzą elementy wszystkich czterech sfer – litosfery, biosfery, atmosfery i hydrosfery,niektórzy geografowie wyróżniają odrębną sferę glebową– pedosferę.
Gleby tworzą się ze zwietrzelin skał zwięzłych lub ze skał luźnych; całokształt procesów tego rodzaju nosi nazwę procesu glebotwórczego. Objawem tego procesu jest różnicowanie się powierzchniowej warstwy zwietrzeliny; skutkuje to tworzeniem się glebowych poziomów genetycznych. Najważniejszymi z nich są poziomy: próchniczny, wymywania i wmywania. Najniższy poziom stanowi skała macierzysta. Żyzność gleby w największej mierze zależy od grubości i cech poziomu akumulacji próchnicy.
W zależności od charakteru skały macierzystej, rzeźby terenu,cech klimatycznych (głównie termicznych i wilgotnościowych) oraz pokrycia terenu (formacje roślinne) powstają różne typy gleb. Część – gleby strefowe – występuje tylko w określonych strefach krajobrazowych kuli ziemskiej; część – gleby astrefowe– można napotkać w różnych miejscach kuli ziemskiej.

poleca 63% 288 głosów

Główne typy gleb

Gleby strefowe gleby tundrowe klimat subpolarny, płytkie i słabo wykształcone gleby bielicowe (podzole) klimat umiarkowanie chłodny, pod lasami szpilkowymi, słabo rozwinięty poziom próchniczny i dobrze wykształcony poziom bielicowania (wymywania) gleby brunatne (kambisole) klimat umiarkowanie ciepły i podzwrotnikowy, pod lasami mieszanymi i liściastymi, słabiej zaznaczony proces bielicowania, lepiej rozwinięty poziom próchniczny...

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta