profil

Świat zwierzęcy

poleca 37% 30 głosów

Rozmieszczenie świata zwierzęcego w geosystemie kuli ziemskiej jest uwarunkowane trzema podstawowymi grupami przyczyn. Są to:
• zróżnicowanie warunków środowiskowych,
• czynniki historyczne,
• działalność człowieka.
Przestrzenne rozmieszczenie świata zwierzęcego kuli ziemskiej w sposób syntetyczny oddają podziały zoogeograficzne. Obszary lądowe (bez Antarktydy) dzieli się na cztery państwa i sześć krain zoogeograficznych.

Krainy zoogeograficzne

Królestwo (Państwo) Kraina
ARKTOGEA Palearktyczna
Nearktyczna
Etiopska
Orientalna
NEOGEA Neotropikalna
NOTOGEA Australijska
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści