profil

CZASY

poleca 85% 177 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

PRESENT CONTINOUS

oznajmujące podmiot + am/are/is +I f. czas + ing
Przeczenie podmiot +am not/aren’t/isn’t +I f. czas. + ing
Pytanie Wh +am/are/is + podmiot +I f. czas + ing

#Czynność odbywająca się w chwili mówienia NP. I’m reading now.
#Czynność tymczasowa NP. He is staying in a hotel at the moment.
#Plany na najbliższą przyszłość NP. We are going to the theatre on Sunday.
#Krytykowanie powtarzających się zachowań NP. You are always borrowing money from me!


PRESENT SIMPLE oznajmujące podmiot + I f. czas. (końcówka –s w 3 os. Lp.)
Przeczenie podmiot + don’t/ doesn’t + I f. czas
Pytanie Wh + do/does + podmiot + I f. czas

#czynności systematycznie powtarzające się NP. I usually take the bus to work.
#prawdy o świecie i prawa nimi rządzące NP. The river Nile flows In Africa.
#stany, uczucia, zamiłowania NP. I love you so much.
#wydarzenia wg rozkładu NP. My train leaves AT 6.30

PRESENT PERFECT SIMPLE

Oznajmujące podmiot + have/has + III f. czas
Przeczenie podmiot + haven’t/hasn’t + III f. czas
Pytanie Wh + have/has + podmiot + III f. czas

#zdarzenia z niedalekiej przeszłości NP. I have just broken my watch.
#doświadczenia życiowe NP. She has been to France three times.
#stan który zaczął się kiedyś i trwa nadal NP. We have know each other for twenty years.
#gdy coś się zdarzyło w takim okresie czasu który jeszcze trwa NP. I haven’t eaten anything today yet.PRESENT PERFECT CONTINOUS

Oznajmujące podmiot + have/has + been + I f. czas. + ing
Przeczenie podmiot + haven’t/hasn’t + been + I f. czas. + ing
Pytanie Wh. + have/has + podmiot + been + I f. czas. + ing

#czynność rozpoczęła się kiedyś i trwa nadal albo właśnie się kończy
NP. I have been waiting for you since two o’clock.
#gdy po jakiś śladach rozpoznajemy, że czynność odbywała się przed chwilą
NP. I have been digging In the garden. That’s why I’m so dirty.


PAST SIMPLE

Oznajmujące podmiot + II f. czas
Przeczenie podmiot + didn’t + I f. czas
Pytanie Wh. + did + podmiot + I f. czas

#czynność bądź zdarzenie w wyraźnie określonej przeszłości która się zdarzyła
NP. He wanted to see you last week.
#czynności które systematycznie powtarzały się w przeszłości NP. When I was younger I Got up AT 5 a.m.


PAST CONTINOUS

Oznajmujące podmiot + was/were + I f. czas. + ing
Przeczenie podmiot + wasn’t/weren’t + I f. czas + ing
Pytanie Wh. + was/were + podmiot + I f. czas. + ing

#czynność z przeszłości, która została zakłócona przez jakieś wydarzenie
NP. When I was watching TV, telephone rang.
#co najmniej dwie czynności, które kiedyś odbywały się równolegle
NP. While I was sleeping you are learning.PAST PERFECT

Oznajmujące podmiot + had + III f. czas.
Przeczenie podmiot + hadn’t + III f. czas
Pytanie Wh. + had + podmiot + III f. czas.

#czynność „zaprzeszła” zakończona przed wykonywaniem innej czynności w przeszłości. NP. Before the train arrived Susan had finished reading.


PAST PERFECT CONTINOUS

Oznajmujące podmiot + had been + I f. czas. + ing
Przeczenie podmiot + hadn’t been + I f. czas + ing
Pytanie Wh. + had + podmiot + been + I f. czas + ing


FUTURE SIMPLE

Oznajmujące podmiot + will + I f. czas
Przeczenie podmiot + won’t + I f. czas
Pytanie Wh. + will + podmiot + I f. czas

#przewidywanie przeszłości NP. I think it will rain tommorow.
#czynność przyszła, o której zrobieniu zdecydowaliśmy w chwili mówienia
NP. Ok., if you want I will wait for you.


FUTURE CONTINOUS

Oznajmujące podmiot+ will be + I f. czas + ing
Przeczenie podmiot + won’t be +I f. czas + ing
Pytanie Wh. + will be + podmiot + be + I f. czas + ing

#w określonym momencie w przyszłości ktoś będzie w trakcie wykonywania jakiejś czynności NP. He will be working AT 10 o’clock.


FUTURE PERFECT

Oznajmujące podmiot + will + have + III f. czas
Przeczenie podmiot + won’t + have + III f. czas
Pytanie Wh + will + podmiot + have + III f. czas

#czynność która wydarzy się i zakończy przed inną czynnością w przyszłości
NP. By the time you come I will have finished my work.
“O” CONDITIONAL
budowa : I f. czas if I f. czas
# używamy mówiąc o faktach , które są zawsze prawdziwe. NP. We play football indoors if it rains.

“I” CONDITIONAL
budowa : will I f. czas if I f. czas
#używamy mówiąc o przyszłości , gdy warunek jest możliwy do spełnienia. NP. If you don’t leaves AT once I will call the police.

“II” CONDITIONAL
budowa : would + I f. czas if I f. czas
#używamy mówiąc o przyszłości lub teraźniejszości gdy warunek nie jest możliwy do spełnienia. NP. I’d jon the basketball team if I were taller.

“III” CONDITIONAL
budowa : would have III f. czas if had III f. czas
#używamy mówiąc o przyszłości gdy warunek jest niemożliwy do spełnienia
NP. If you’d learned harder, you wouldn’t have failed.

PASSIVE VOICE (strona bierna)
Orzeczenie w stronie biernej składa się z dwóch części : to be (odpowiednia forma) + III f. czas.

PRESENT SIMPLE - am/are/is + III f. czas
PRESENT CONTINOUS - am/are/is + being + III f. czas
PRESENT PERFECT - have/has + been + III f. czas
PRESENT PERFECT CONT. - have/has + been + being + III f. czas
PAST SIMPLE - was/were + III f. czas
PAST CONTINOUS - was/were + being + III f. czas
PAST PERFECT - had been + III f. czas
PAST PERFECT CONT. - had been + being + III f. czas
FUTURE SIMPLE - wiil be + III f. czas
FUTURE CONTINOUS - will be + being + III f. czas
FUTURE PERFECT - will have + been + III f. czas
Be going to - am/are/is going to be + III f. czas
INFINITIVE (to) - to be + III f. czas
GERDUND(ing) - being + III f. czas
MODALS - modal be + III f. czas

MOWA ZALEŻNA

Present Simple – Past Simple
Present Continous – Past Continous
Present Perfect - Past Perfect Present Perfect Continous – Past Perfect Contionus
Past Simple – Past Perfect
Past Contimous – Past Perfect Continous
Future Simple- Future Simple in the Past ( would I f. czas)

CZYLI

I f. czas - II f. czas
II f. czas – had III f. czas
Have II f. czas – had III f. czas
Will – would
Must- had to

This- that
These- those
Here- there
Now- then
Last – before
Ago- before
Next - the next


Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut

Ciekawostki ze świata