profil

"Przesłanie Pana Cogito" Z. Herberta i etos rycerski.

poleca 85% 828 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Średniowieczny rycerz Średniowieczny rycerz Średniowieczny rycerz

W kontekście wiersza Z.Herberta "Przesłanie Pana Cogito" i ethosu rycerskiego zastanów się czy we współczesnym świecie odnajdziemy jakieś wartości

Literatura średniowiecza ma charakter paranetyczny. Miała na celu ukazać model idealnego obywatela. Treść utworów moralizowała i wychowywała ludzi. Społeczeństwo uosabiało (lub chciało się uosabiać) do bohaterów książkowych. Współczesna literatura odwołuje się do wzorców osobowych wykształconych w średniowieczu i często zapożycza dawne ideały. Średniowiecze przekazało kolejnym epokom ponadczasowe idee, które stale towarzyszą ludziom także współcześnie.

Bardzo często bohaterami literatury średniowiecza są rycerze. Poświęcano im szereg utworów, w których sławiono ich dokonania. Byli oni podziwiani przez społeczność. Wielu mężczyzn starało się im dorównać i upodobnić do nich. Kodeks rycerski był bardzo surowy i dlatego tak niewielu godnie spełniało wszystkie jego założenia.
Współcześnie podziwiamy cechy prawdziwych wojowników. Już w młodości przejawiało się w nas różnicowanie cech i staranie się naśladować swoje, wybrane autorytety. Dzieci często upodabniają się w zabawach do średniowiecznych postaci. Odwaga, honor, pomoc każdemu potrzebującemu, lojalność czy patriotyzm-te cechy cenione są także i dzisiaj. Oczywiście niektóre z nich są dzisiaj przez nas podważane-tak jak np. religijność. Współcześnie Bóg nie jest najważniejszą jednostką w naszym życiu. Niewiele osób żyje według ascezy, w imię Pana.

W „Przesłaniu Pana Cogito” Zbigniew Herbert kreśli ideał współczesnego człowieka, którego cechy są wręcz przepisane z kodeksu rycerskiego. W kolejnych strofach wymieniane są najważniejsze wartości człowieka .Ostatni wers wiersza Zbigniewa Herberta wymienia najważniejszą cechę opisanego przez siebie modelu- wierność. Musimy być wierni swojemu systemowi wartości i iść prosto nie zbaczając z drogi wyznaczanej przez nasze idee. Jednak współczesnemu człowiekowi brakuje motywacji. Ludzie dzisiaj to w większości materialiści. Zanim zabiorą się za pracę wyliczą korzyści z niej płynące. Herbert przyznaje, że cnotliwe życie nie zostanie odpowiednio nagrodzone ani wyróżnione. Jednak życie według powszechnie sławionych idei pozostawi nasze sumienie czyste.

Współczesny człowiek może wierzyć tym wartościom jakie sobie dobierze. Nie jesteśmy nakierowywani ani też nikt nas nie zmusza do przyjęcia danego systemu wartości. Sami stwarzamy swój model człowieka idealnego. U jednych będzie on przystojny i wysportowany u innych inteligentny i ambitny. Każdy człowiek decyduje za siebie i obiera swoją ścieżkę życia, kreśloną przez własne idee.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata