profil

Pozytywizm : Nazwa epoki i ramy czasowe

poleca 64% 681 głosów

Nazwa „pozytywizm” pochodzi z książki zawierającej cały program epoki, czyli z Wykładów filozofii pozytywnej Augusta Comte’a.W XIX w. pod pojęciem „pozytywny” rozumiano: realny, praktyczny i pożyteczny. Tak też opisywano filozofię epoki. Ale nazwa ta odnosi się wyłącznie do epoki literackiej w Polsce, w Europie obowiązuje termin „realizm”.
W Polsce epoka ta obejmuje okres od roku 1864 (klęska powstania styczniowego) do roku 1880 (debiuty modernistów, które umownie otwierają epokę Młodej Polski).
W Europie realizm trwa od 1850 roku (kiedy umiera Balzak, a ten termin staje się hasłem młodych pisarzy francuskich) do1880 roku (śmierć Flauberta i debiuty symbolistów).

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji: