profil

Czym jest Biblia dla współczesnego człowieka?

poleca 85% 427 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Biblia dla współczesnych ludzi jest przede wszystkim źródłem wartości. Jest pełna uniwersalnych prawd, wzorów do naśladowania.

Bez wątpienia jest zbiorem ponadczasowych wartości dla współczesnego człowieka. Stawia na piedestał takie uniwersalne prawdy jak: uczciwość, współczucie, miłość, przebaczenie. Ukazuje cel życia człowieka, pokazuje sens naszych cierpień. Wreszcie pomaga nam dokonywać właściwych wyborów, nadaje odpowiedni kierunek naszej życiowej, nieustannej drodze, na której ciągle odnajdujemy nowe sensy, znaczenia naszego żywotu.

Biblia chce nam przekazać, żebyśmy byli dobrymi ludźmi, postępowali według zasad moralnych wobec siebie i swoich bliźnich. Uczy nas miłości do Boga i ludzi. Pragnie, abyśmy byli szczerzy i uczciwi. Chce, żeby ludzie szanowali swoich rodziców, Boga i wszystkie istoty żyjące na tym świecie.

Biblia jest arcydziełem literatury światowej. Jej znaczenie dla współczesnego człowieka jest ogromne. Uświadomienie sobie tego znaczenia wymaga głębszej analizy i refleksji. Dla nas Europejczyków niezwykle istotny jest fakt, że Biblia jest źródłem naszej kultury. Dla współczesnego człowieka jest to ważny punkt odniesienia w świecie, gdzie czasem trudno odróżnić dobro od zła. Życie współczesnego człowieka jest bardzo skomplikowane, pojęcie moralności często bywa względne, i właśnie we współczesnym świecie przykazania są aktualne. Poza strefą moralności współczesny człowiek może odnaleźć w Biblii niewyczerpany zasób wzorców osobowych, fabuł i anegdot.. Łatwo można zauważyć, że współczesny człowiek przestał traktować Biblię z nabożnością i bogobojną czcią. Stara się raczej przystosować ją do obecnie panujących zwyczajów i warunków życia. Próbuje on nie tylko w nią wierzyć, ale także rozumieć i interpretować.

Na co dzień stykamy się z Biblią poprzez powiedzenia, które zostały z niej zaczerpnięte, np. "Sodoma i Gomora" – na określenie panującego nieładu, "z pustego to i Salomon nie naleje" – czyli jeśli nie mamy podstaw do wykonania danego zadania, to jest niemożliwe, żebyśmy dali sobie radę.

Biblia wywiera wpływ na literaturę piękną, architekturę, malarstwo, a także na sposób spostrzegania świata i mowę ludzką, objaśnia różnicę między dobrem a złem. Dla ludzi wierzących Pismo Święte oraz zawarte w nim przykazania są drogowskazem, jak postępować w życiu, stanowią zbiór uniwersalnych prawd i wskazówek dla współczesnego człowieka.

Zdarzenia zapisane w Biblii weszły tak głęboko w kulturę świata, naszej cywilizacji, że trudno jest ich nie znać i nie szanować. Jej treść przenika nie tylko europejską, ale i światową kulturę, literaturę i dzieła sztuki. Zawiera wiele pouczeń i wzorców do naśladowania. Jest źródłem wartości dla współczesnego człowieka. To tam możemy odnaleźć swoje prawdziwe „ja”. Nauczyć się wiele dobrego analizując odległą historię. Dowiedzieć się ożyciu Jezusa Chrystusa, o cudach, które czynił. Jak uzdrawiał chorych i niewidomym przywracał wzrok. Żadne inne źródło nie przytoczy nam wyraźniej tego, co działo się na początku naszej ery. Ważne jest, aby każdy wierzący chrześcijanin znał fundamenty powstawania swojej wiary.

Biblia stała się niewyczerpalnym skarbcem wzorców osobowych i postaw, a także fabuł i anegdot, wątków i motywów, czy symboliki. W naszej pamięci mamy zachowane obrazy czy wersety, które pochodzą z biblii. Prowadzi to do tego, że poprzez literaturę wchodzą one do języka potocznego ( np. " Sodoma i Gomora", " trąby jerychońskie", " hiobowe wieści", " salomonowa mądrość", itp.). Szczególną rolę odegrało "Pismo święte" w rozwoju piśmiennictwa staropolskiego. W tym samym czasie bowiem Europa stanowiła jednolitą wspólnotę kulturową, w której "Biblia" była niepodważalnym autorytetem

W Piśmie Świętym zawarte są słowa, które Bóg mówił do swego ludu. Dlatego tak ważne jest czytanie Go. Zapoznając się z lekturą wzbogacamy własną osobowość. Stajemy się lepsi i bardziej dowartościowani. Myślę, że to słowa Boga tak na nas wpływają. Choć były wypowiedziane wieki temu, to ich moc sięga aż po dzień dzisiejszy. Owe słowa są nadal aktualne, można je uznać za uniwersalne prawdy.

Tak więc, po zapoznaniu się bliżej z Biblią, myślę, że jest bardzo wartościową i interesującą lekturą. Dużo wnosi w ludzką osobowość. Są to same pozytywne cechy. Czytanie Jej nie powinno mieć ujemnych skutków. Wzbogaca duszę i zasób wiedzy, który dotychczas posiadaliśmy.

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (7) Brak komentarzy

ThX przyda się do mojego referatu

dzieki dostalam za to 1

Bardzo Dobre tylko trochę długie

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata
Gramatyka i formy wypowiedzi