profil

Najważniejsze informacje o Biblii

poleca 81% 1530 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Źródła historii kultury europejskiej to:
- Antyk
-Biblia

Słowo "Biblia" pochodzi z jęz. greckiego i znaczy tyle co "księgi".

Bibli powstała od X w p.n.e do I w n.e

Składa się z:
-Starego Testamentu (46 ksiąg)
_Nowego Testamentu (27 ksiąg)

Wszystkie księgi ST I NT można podzielić na 3 grupy:
-Historyczne
-Dydaktyczne (moralizatorskie)
-Prorocze (profetyczne)

Języki orginalu:
-Hebrajski
-Aramejski
-grecki

Tłumaczenia Biblii:
-Septuaginta- przetłumaczone na jęz. grecki.
jest to tłumaczenie pierwszych pięciu ksiąg III-II p.n.e

-Wulgata- przekłąd Biblii na łacinę.
Przekładu tego dokonał św. Hieronim w IV n.e.

Tłumaczenia Biblii na jęz. polski:
-Biblia Królowej Zofii (Biblia szaroszpatacka) z XV w.
-Biblia Leopolity z XVI w.
-Biblia brzeska XVI w.
-Biblia nieświeska (Biblia Szymona Budnego) ariańska z XVI w.
-Biblia ks. Jakuba Wujka XVI w.
=Biblia Gdańska XVII w-luterańska.
-Biblia tysiąclecia z 1965r - przekład ojcowie Benedyktyni z Tylca.

Biblia jest najczęsciej przekładanym tekstem Znanych jest ponad 1200 przekładów na różne języki.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Teksty kultury