profil

Nieregularne stopniowanie przysłówka (Irregular comparative form)

poleca 61% 245 głosów

Niektóre przysłówki są nieregularne. Zapamiętaj pięć przysłówków nieregularnych:

stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy
dobrze well better the best
źle badly worse the worst
mało little less the least
dużo much more the most
daleko far farther
further
the farthest
the furthest
Podoba się? Tak Nie