profil

Regularne stopniowanie przysłówka (Regular comparative form)

poleca 68% 157 głosów

Przysłówki stopniujemy podobnie jak przymiotniki:

 • regularne stopniowanie przysłówków jednosylabowych
  stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy
  przysłówek przysłówek + -er the przysłówek + -est
  near nearer the nearest
  hard harder the hardest
  long longer the longest
 • stopniowanie przysłówków dwu- lub więcej sylabowych oraz wszystkich zakończonych na -ly;

  stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy
  przysłówek more + przysłówek the most + przysłówek
  beautifully more beautifully the most beautifully
  quickly more quickly the most quickly
  slowly more slowly the most slowly
Podoba się? Tak Nie