profil

Rodzaje przysłówków (Kinds of adverbs)

poleca 63% 24 głosów

Wyróżniamy następujące rodzaje przysłówków:

przysłówek odpowiada na pytanie przykłady
sposobu how? (jak?) The soldiers fought (how?) bravely.
miejsca where? (gdzie?) She went (where?) down the stairs.
czasu when? (kiedy?) I will visit you (when?) tomorrow.
częstotliwości how often? (jak często?) They (how often?) sometimes visit us.
stopnia to what extend?(do jakiego stopnia?) Romeo loved Juliet (to what extend?)very much.
zdania wyrażają opinię,odnoszą się do całego zdania Luckily, I passed all my exams.

 

Podoba się? Tak Nie