profil

Nieregularne stopniowanie przymiotnika (Irregular comparative form)

poleca 50% 126 głosów

Niektóre przymiotniki, podobnie jak w języku polskim, odmieniają się nieregularnie. Zapamiętaj trzy nieregularne przymiotniki:

stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy
dobry good better the best
zły bad worse the worst
daleki far farther
further
the farthest
the furthest

Zauważ, że przymiotnik far stopniujemy na dwa sposoby. Przymiotniki farther, the farthest odnoszą się do odległości, natomiast further, the furthest do kolejności.

Podoba się? Tak Nie