profil

Miejsce przysłówka w zdaniu (Position of adverbs)

poleca 71% 271 głosów

 • przysłówki występują przed przymiotnikami lub przysłówkami, które opisują:
  • His nose is extremely big.
  • They speak English equally well.
 • przysłówki częstotliwości występują przed czasownikiem:
  • He often goes to the cinema.
  • They sometimes play chess.

Uważaj na czasownik to be, bowiem przysłówki częstotliwości stawiamy nie przed, a po nim:
He is always late.
They are often tired.

Po czasownikach odnoszących się do zmysłów, takich jak: feel, look, taste, see, smell nie występuje przysłówek, ale przymiotnik:
The soup smells delicious.
I felt awful today.
You look beautiful in that new dress.

 • przysłówki czasu określonego today, yesterday, tomorrow, itd. stawiamy na początku lub końcu zdania:
  • Yesterday I was very tired.
  • The Smiths are going to visit us tomorrow.
 • przysłówki sposobu występują przed czasownikiem przechodnim lub po dopełnieniu czasownika przechodniego:
  • He quickly wrote the letter.
  • He wrote the letter quickly.
 • w złożonych formach czasownika, przysłówki czasu nieokreślonego oraz częstotliwości występują po czasowniku posiłkowym:
  • He has already finished.
  • I have always wanted to visit Spain.
Podoba się? Tak Nie