profil

Dziedziczenie cech uwarunkowanych przez geny sprzężone

poleca 52% 54 głosów

Wyróżnia się:

Geny sprzężone zlokalizowane w jednym chromosomie autosomalnym. Dziedziczone są razem i wykazują przy tym tendencję do rekombinacji, np. geny warunkujące kształt owoców i wysokość pędu u pomidorów, u Drosophili geny czarnej barwy ciała i normalnej wielkości skrzydeł.

Geny sprzężone z płcią mają swoje loci w chromosomach płciowych. Sposób ich dziedziczenia zależy od tego, czy dany allel pochodzi od osobnika żeńskiego, czy od męskiego. U człowieka (i muszki owocowej) chromosom Y zawiera niewiele genów, natomiast w chromosomie X zlokalizowanych jest wiele genów o istotnym znaczeniu, np. sprzężenie barwy oczu (czerwonej lub białej) z płcią u muszki owocowej.

Ponieważ mężczyźni posiadają dwa różne chromosomy płci, ujawnia się u nich już pojedynczy allel recesywny, sprzężony z chromosomem X (wynik hemizygotyczności). Dlatego też w przypadku chorób uwarunkowanych przez geny sprzężone z płcią (np. hemofilia, daltonizm) praktycznie chorują tylko mężczyźni, a kobiety są nosicielkami.

Zapamiętaj

Ze względu na powiązanie genów z płcią wyróżnia się:
– geny niezależne od płci,
– geny sprzężone z płcią,
– geny zależne od płci.
Relacje, jakie występują między allelami w przypadku dziedziczenia cech autosomalnych, występują też między allelami podczas dziedziczenia genów sprzężonych z płcią, np. w dziedziczeniu hemofilii lub daltonizmu ma miejsce dominacja zupełna.

poleca 67% 218 głosów

Dziedziczenie hemofilii u człowieka

Dziedziczenie hemofilii u człowieka: H – allel dominujący – warunkuje normalne krzepnięcie krwi (w przypadku hemofilii typu A koduje VIII czynnik krzepnięcia krwi), h – allel recesywny – warunkuje wystąpienie hemofilii (brak czynnika VIII), (–) – brak allelu, X , Y – chromosomy płci. Istnieją trzy możliwości: Możliwość urodzenia chorego syna (25%) i córki nosicielki (25%) Wszystkie dzieci zdrowe, ale możliwość urodzenia córki nosicielki (25%). Prawdopodobieństwo urodzenia...

poleca 66% 38 głosów

Dziedziczenie cech autosomalnych zależnych od płci

Istnieją geny, których ekspresja zależy od płci, mimo że leżą w chromosomach autosomalnych. Przykładem jest gen wywołujący łysienie – ujawnienie się cechy następuje w obecności męskich hormonów płciowych. Dziedziczenie łysienia u człowieka: Ł – allel dominujący – warunkuje łysienie ł – allel recesywny – brak łysienia Płeć Poziom hormonów płciowych Genotyp Efekt fenotypowy Mężczyzna (XY) wysoki poziom androgenów, niski poziom estrogenów Ł Ł Ł ł...

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
Dziedziczenie cech uwarunkowanych przez geny sprzężone