profil

Układ hormonalny

poleca 75% 36 głosów

Układ hormonalny współdziała z układem nerwowym w regulacji i koordynacji czynności życiowych organizmu. Informacja w układzie hormonalnym przekazywana jest za pomocą substancji chemicznych zwanych hormonami, co uwarunkowane jest zdolnością komórek do porozumiewania się za pośrednictwem sygnałów chemicznych.

Zapamiętaj

Ze względu na sposób transportu hormonu wyróżnia się następujące sposoby ich wydzielania:
• endokrynowe (wydzielanie do krwi);
• neuroendokrynowe (do krwi, ale przez neurony);
• parakrynowe (do przestrzeni międzykomórkowych);
• neurokrynowe (do przestrzeni międzykomórkowej przez neurony);
• autokrynowe (do przestrzeni międzykomórkowej, gdy hormon działa zwrotnie na komórkę wydzielającągo);
• inkrynowe (hormon działa na produkującą go komórkę, krążąc w obrębie cytoplazmy).

poleca 60% 137 głosów

Budowa i sposób działania hormonów

Budowa chemiczna hormonu ma decydujący wpływ na jego właściwości, sposób transportu oraz mechanizm działania hormonu na komórkę docelową. Hormony to substancje chemiczne będące nośnikami informacji, produkowane przez pojedyncze komórki, tkanki lub gruczoły i przenoszone do komórek docelowych, gdzie wywierają efekt biologiczny, regulując przebieg zachodzących w nich procesów metabolicznych. Hormony wytwarzane przez wyspecjalizowane narządy, zwane gruczołami wydzielania wewnętrznego lub...

poleca 62% 136 głosów

Funkcja układu hormonalnego

Układ hormonalny tworzy integralną całość, gdzie wszystkie jego elementy powiązane są czynnościowo ze sobą i współpracują z układem nerwowym. Kontrola pracy układu hormonalnego odbywa się na zasadzie sprzężenia zwrotnego ujemnego, co umożliwia jego samokontrolę. W sprzężeniu zwrotnym ujemnym sygnał wyzwalający jest hamowany przez odpowiedź. Regulacja wydzielania hormonów na zasadzie sprzężenia zwrotnego ujemnego. – Regulacja hormonalna – za pośrednictwem nadrzędnych gruczołów...

poleca 91% 227 głosów

Wybrane hormony gruczołów dokrewnych człowieka i ich działanie fizjologiczne

Gruczoł dokrewny Hormon Działanie fizjologiczne oraz skutki zaburzeń w wydzielaniu hormonu Podwzgórze – wydziela do płata przedniego przysadki – wydziela do płata tylnego przysadki liberyny (neurohormon) pobudzanie wydzielania przez przysadkę hormonów tropowych → zaburzenia w gospodarce hormonalnej ustroju statyny (neurohormon) hamowanie wydzielania hormonów tropowych → zaburzenia w gospodarce hormonalnej ustroju wazopresyna...

poleca 85% 94 głosów

Wybrane hormony tkankowe człowieka

Miejsce powstania Hormon Działanie fizjologiczne Nerki renina podwyższenie ciśnienia krwi, stymulacja kory nadnerczy do funkcji wydzielniczej erytropoetyna wpływ na przebieg erytropoezy (pobudzenie szpiku do produkcji krwinek) Osocze krwi angiotestyna II podwyższenie ciśnienia krwi dzięki zwężeniu naczyń krwionośnych, pobudzanie kory nadnerczy do wydzielania aldosteronu Żołądek gastryna pobudzanie wydzielania...

poleca 52% 37 głosów

Hormony zwierząt

U kręgowców występują te same hormony, jakie wytwarzane są w organizmie człowieka. Hormony występują też u bezkręgowców. Są one wytwarzane przez wyspecjalizowane neurony, które pełnią funkcję neurosekrecyjną. Regulują one różne procesy życiowe. U owadów wzrost, linienie, rozwój i przeobrażenie larw oraz procesy fizjologiczne u postaci dorosłych regulowane są przez układ dokrewny, który wydziela m.in. ekdyzon i hormon młodzieńczy. Ekdyzon reguluje proces linienia. Hormon młodzieńczy...

Podoba się? Tak Nie