profil

Funkcja układu hormonalnego

poleca 62% 136 głosów

Układ hormonalny tworzy integralną całość, gdzie wszystkie jego elementy powiązane są czynnościowo ze sobą i współpracują z układem nerwowym. Kontrola pracy układu hormonalnego odbywa się na zasadzie sprzężenia zwrotnego ujemnego, co umożliwia jego samokontrolę. W sprzężeniu zwrotnym ujemnym sygnał wyzwalający jest hamowany przez odpowiedź.

Regulacja wydzielania hormonów na zasadzie sprzężenia zwrotnego ujemnego.

Regulacja hormonalna – za pośrednictwem nadrzędnych gruczołów dokrewnych.

Pętla długa ujemnego sprzężenia zwrotnego:
Pętla długa ujemnego sprzężenia zwrotnego:

Hormony pobudzające podwzgórza powodują wydzielanie hormonów tropowych przez przedni płat przysadki, te zaś z kolei wpływają na gruczoły dokrewne obwodowe. Wydzielane przez nie hormony działają na komórki docelowe, a równocześnie hamują zwrotne wydzielanie odpowiednich hormonów uwalniających w podwzgórzu. Dlatego następuje zmniejszenie wydzielania danego hormonu przez określony gruczoł obwodowy.

Pętla krótka ujemnego sprzężenia zwrotnego:
Pętla krótka ujemnego sprzężenia zwrotnego:

Hormon tropowy przysadki hamuje wydzielanie przez podwzgórze odpowiadającego mu hormonu lub hormon z gruczołu obwodowego hamuje wydzielanie przez przysadkę odpowiadającego mu hormonu tropowego.

Regulacja metaboliczna – bez udziału nadrzędnych gruczołów dokrewnych dzięki sprzężeniu w pary hormonów o przeciwstawnym działaniu, np. regulacja poziomu wapnia przez parathormon i kalcytoninę, regulacja poziomu glukozy przez insulinę i glukagon.

Regulacja nerwowa – przy udziale układu nerwowego, opierająca się głównie na wpływie autonomicznego układu nerwowego na podwzgórze, a także np. korę nadnerczy.

Rozmieszczenie gruczołów dokrewnych w organizmie człowieka
Rozmieszczenie gruczołów dokrewnych w organizmie człowieka

Zapamiętaj

Sprzężenie zwrotne ujemne występuje powszechnie w żywych organizmach, np. w regulacji wydzielania większości hormonów, regulacji procesów biochemicznych (nagromadzenie produktu hamuje jego dalszą produkcję).Sprzężenie zwrotne dodatnie w organizmach żywych jest istotnym czynnikiem utrzymującym homeostazę, np. występuje podczas krzepnięcia krwi, także w cyklu menstruacyjnym (wydzielanie hormonu folikulotropowego i estradiolu).

Podoba się? Tak Nie