profil

Odbiór bodźców

poleca 56% 25 głosów

Do organizmu docierają ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego różnorodne sygnały, które stanowią informację o stanie tego środowiska, a zwłaszcza o zachodzących w nim zmianach. Sygnały te odbierane przez organizm wyzwalają określoną reakcję; są zatem bodźcami. Odbiór bodźców polega na zamianie różnorodnych sygnałów optycznych, akustycznych, mechanicznych, chemicznych na impulsy nerwowe, które są następnie przewodzone przez komórki nerwowe.

poleca 52% 85 głosów

Receptory

Są to wyspecjalizowane i zróżnicowane pod względem budowy komórki lub ich zespoły, względnie obwodowe zakończenia neuronów czuciowych, które posiadają zwiększoną pobudliwość na określoną formę energii. Umożliwiają przekazanie do ośrodkowego układu nerwowego informacji o środowisku zewnętrznym lub wewnętrznym. Ze względu na wzajemne położenie źródła bodźca oraz receptora wyróżnia się: – eksteroreceptory – odbierają bodźce ze środowiska zewnętrznego: – telereceptory – źródło bodźca...

poleca 36% 97 głosów

Narządy zmysłów człowieka

Receptorom mogą towarzyszyć inne komórki, które ułatwiają odbiór bodźca. Zespół komórek receptorowych i towarzyszących określany jest jako narząd zmysłu . W zależności od poziomu rozwoju ewolucyjnego organizmu oraz warunków środowiskowych narządy zmysłów kręgowców mogą być w różnym stopniu wykształcone lub zróżnicowane. Wyróżnia się narząd wzroku, słuchu i równowagi, węchu, smaku oraz receptory skóry.

Podoba się? Tak Nie