profil

Budowa układu nerwowego człowieka

poleca 58% 133 głosów

Układ nerwowy można podzielić ze względu na budowę lub funkcję jego części składowych.

Schemat budowy układu nerwowego człowieka
Schemat budowy układu nerwowego człowieka

Ze względu na budowę układ nerwowy dzieli się na ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy.

poleca 68% 161 głosów

Ośrodkowy układ nerwowy

OUN składa się z mózgowia i rdzenia kręgowego , osłoniętych trzema łącznotkankowymi osłonami, zwanymi oponami (twardówka, pajęczynówka i naczyniówka) oraz strukturami kostnymi (kości czaszki i kręgi kręgosłupa). Dodatkową ochronę stanowi płyn mózgowo-rdzeniowy , znajdujący się między pajęczynówką i naczyniówką. Naczyniówka dzięki silnemu ukrwieniu pełni też funkcje odżywcze. Specjalna budowa śródbłonka naczyń włosowatych naczyniówki sprawia, iż mogą przez tę warstwę przenikać tylko...

poleca 62% 202 głosów

Obwodowy układ nerwowy

Obwodowy układ nerwowy zbudowany jest z nerwów czaszkowych i rdzeniowych oraz zwojów nerwowych . Nerwy stanowią wiązki aksonów pochodzących z neuronów, których ciała znajdują się w mózgowiu, rdzeniu kręgowym lub w zwojach położonych poza obrębem centralnego układu nerwowego. W zależności od tego, jakie bodźce przewodzą aksony, nerw może być czuciowy, ruchowy lub czuciowo-ruchowy (mieszany). Wyróżnia się 12 nerwów czaszkowych (np. węchowy, wzrokowy, trójdzielny, błędny, okołoruchowy)...

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta