profil

Obwodowy układ nerwowy

poleca 62% 202 głosów

Obwodowy układ nerwowy zbudowany jest z nerwów czaszkowych i rdzeniowych oraz zwojów nerwowych. Nerwy stanowią wiązki aksonów pochodzących z neuronów, których ciała znajdują się w mózgowiu, rdzeniu kręgowym lub w zwojach położonych poza obrębem centralnego układu nerwowego. W zależności od tego, jakie bodźce przewodzą aksony, nerw może być czuciowy, ruchowy lub czuciowo-ruchowy (mieszany). Wyróżnia się 12 nerwów czaszkowych (np. węchowy, wzrokowy, trójdzielny, błędny, okołoruchowy) oraz 31 par nerwów rdzeniowych. Wszystkie nerwy rdzeniowe są mieszane, natomiast spośród nerwów czaszkowych trzy są czuciowe, cztery ruchowe, a pozostałe czuciowo-ruchowe.

Ze względu na funkcje wyróżnia się somatyczny i autonomiczny układ nerwowy.

poleca 61% 83 głosów

Somatyczny układ nerwowy

Somatyczny układ nerwowy odpowiada za kontakt ze środowiskiem zewnętrznym. Kieruje czynnościami mięśni szkieletowych oraz mięśni i gruczołów skórnych. Większość czynności, którymi kieruje, jest zależna od woli. W układzie somatycznym występują nerwy dwuosłonkowe, drogi nerwowe ruchowe są jednoneuronowe, brak zwojów. Neuroprzekaźnikiem jest acetylocholina .

poleca 67% 168 głosów

Autonomiczny układ nerwowy

Autonomiczny układ nerwowy kieruje funkcją narządów wewnętrznych, mięśni gładkich i gruczołów. Działa niezależnie od woli. W układzie autonomicznym drogi nerwowe ruchowe są dwuneuronowe i w każdej występuje zwój nerwowy. Impulsy nerwowe przesyłane są za pośrednictwem włókien bezmielinowych, stąd ich przekaz jest wolniejszy niż w układzie somatycznym. Neuroprzekaźnikami są acetylocholina i noradrenalina . Dzieli się go na części współczulną i przywspółczulną, które działają...

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta