profil

Ośrodkowy układ nerwowy

poleca 68% 161 głosów

OUN składa się z mózgowia i rdzenia kręgowego, osłoniętych trzema łącznotkankowymi osłonami, zwanymi oponami (twardówka, pajęczynówka i naczyniówka) oraz strukturami kostnymi (kości czaszki i kręgi kręgosłupa). Dodatkową ochronę stanowi płyn mózgowo-rdzeniowy, znajdujący się między pajęczynówką i naczyniówką. Naczyniówka dzięki silnemu ukrwieniu pełni też funkcje odżywcze. Specjalna budowa śródbłonka naczyń włosowatych naczyniówki sprawia, iż mogą przez tę warstwę przenikać tylko niektóre substancje, np. gazy oddechowe, woda, glukoza, co stanowi ochronę mózgu. Stąd warstwa ta zwana jest barierą krew-mózg.

Zadaniem ośrodkowego układu nerwowego jest koordynowanie czynności życiowych organizmu w oparciu o docierające do niego w postaci pobudzeń informacje. Informacje te, odebrane ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego przez receptory i przekazane do OUN przez nerwy układu obwodowego, podlegają w ośrodkowym układzie ocenie (poznawczej i emocjonalnej), selekcji oraz integracji, zanim zostaną przekazane za pośrednictwem układu obwodowego do odpowiednich efektorów. Część informacji jest w OUN przechowywana w postaci pamięci.

Zapamiętaj

OUN zbudowany jest z:– rdzenia kręgowego,– mózgowia (kresomózgowie, międzymózgowie, śródmózgowie, móżdżek, rdzeń przedłużony).

poleca 58% 259 głosów

Rdzeń kręgowy

Rdzeń kręgowy stanowi część ośrodkowego układu nerwowego. Zbudowany jest z istoty białej i szarej, która w przekroju poprzecznym przyjmuje kształt litery H i otoczona jest przez istotę białą. Znajdują się w nim drogi nerwowe przewodzące impulsy z mózgowia oraz do mózgowia (istota biała) oraz ośrodki odruchów rdzeniowych (istota szara), takich jak ośrodki mimowolnych ruchów kończyn dolnych i górnych (np. odruchu kolanowego), wydalania moczu i kału, odruchów płciowych. Z rdzeniem kręgowym...

poleca 81% 183 głosów

Mózgowie

Mózgowie dzieli się na kresomózgowie, międzymózgowie, śródmózgowie i tyłomózgowie (obejmuje móżdżek i most) oraz rdzeń przedłużony. Schemat mózgowia człowieka Rdzeń przedłużony zawiera ośrodki nerwowe regulujące czynności odruchowe : oddychanie, krążenie krwi oraz pracę serca, połykanie, ssanie, wymioty, wydzielanie potu. Między rdzeniem przedłużowym a śródmózgowiem leży most , który łączy różne części mózgu ze sobą. Móżdżek odpowiada za koordynację ruchową i napięcie...

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
Ośrodkowy układ nerwowy