profil

Układ nerwowy

poleca 85% 114 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Układ nerwowy

Układ nerwowy: ośrodkowy(mózgowie i rdzeń kręgowy), obwodowy(nerwy czaszkowe i rdzeniowe)

Istota szara – skupienie ciał komórek nerwowych, występuje w postaci kory nerwowej.

Istota biała – skupienie włókien nerwowych tworzących drogi nerwowe.

Mózgowie:
- Kresomózgowie(dwie półkule mózgowe połączone spoidłem wielkim, nadzoruje większość czynności fizycznych i umysłowych)
- Międzymózgowie(integracji informacji czuciowych i ruchowych, regulacji metabolizmu, koordynacja nerwowa i hormonalna)
- Śródmózgowie(odcinek pnia mózgu związany z koordynacją pracy Miśni gałki ocznej)
- Tyłomózgowie wtórne(móżdżek - zbudowany z dwóch półkul móżdżku, które pokryte są 3warstową korą móżdżku gdzie zachodzi integracje impulsów z ucha co umożliwia utrzymanie równowagi i wyprostowanej postawy. koordynacja złożonych ruchów dowolnych.
- Rdzeń przedłużony(z dołu łączy się z rdzeniem kręgowym od góry przechodzi w most. Występują w nim drogi nerwowe i ośrodki nerwowe kontrolujące elementarne odruchy życia)

Rdzeń kręgowy – wewnątrz znajduje się istota szara ułożona w kształt litery H a na zewnątrz istota biała w której znajdują się włókna tworzące drogi wstępujące oraz zstępujące. W ramieniu przednim znajduje się skupisko neuronów ruchowych. Przez korzenie grzbietowe wnikają wypustki neuronów czuciowych.

Ochrona ośrodkowego układu – chroniony jest przed wnikaniem substancji które mogłyby zakłócić jego działanie dzięki specjalnej budowie ścian naczyń krwionośnych naczyniówki która ściśle przylega do powierzchni mózgowia i przepuszcza tylko wodę.

Układ somatyczny – składa się z neuronów odpowiedzialnych za integrację bodźców docierających ze środowiska zewnętrznego. Jego efektorami są mięśnie szkieletowe a reakcje maja charakter ruchowy.

Układ autonomiczny – składa się z neuronów odpowiedzialnych za integracje bodźców docierających z wnętrza ciała, które kierują czynnościami narządów wewnętrznych i częściowo tempem przemiany materii.

Łuk odruchowy: receptory(odbiornik bodźców) neurony(elementy przekazujące) efektor(narząd wykonawczy)

Odruchy: bezwarunkowe(są wrodzone i ich istota nie ulega zmianie w czasie życia człowieka, zachodzą zupełnie automatycznie, umożliwiają szybkie reagowanie na bodźce gdyż w ich wytworzeniu nie uczestniczy świadomość, stanowią podstawę instynktów) warunkowe(są nabyte podczas życia z udziałem mózgowia i wymagają treningu bo inaczej zanikają. Polegają na tym, że bodziec pierwotnie obojętny zamieniany zostaje na bodziec kluczowy – wyzwalający reakcję).

Pamięć(zdolność do rejestrowania i ponownego przywoływania informacji): świeża(impulsy elektryczne krążą przez kilkanaście minut w wieloneuronalnych łańcuchach zwrotnego pobudzenia co umożliwia łatwe odtworzenie informacji) trwała(powstaje podczas wielokrotnego przechodzenia impulsów przez te same łańcuchy neuronów).

Ośrodki korowe: czuciowe(dotyk, smak, ból – płat ciemieniowy, ruchowe(sterują ruchami dowolnymi – płat czołowy), kojarzeniowe(sterują najbardziej złożonymi formami zachowania – płat czołowy), słuchowy(płat skroniowy), wzrokowy(płat potyliczny).

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata