profil

Regulacja pracy układu krążenia

poleca 67% 60 głosów

Praca serca i regulacja krążenia znajdują się pod kontrolą układu nerwowego i hormonalnego.

Serce jest unerwione przez nerwy układu autonomicznego.

Wzrost ciśnienia krwi powoduje pobudzenie ośrodka zwalniającego pracę serca oraz ośrodka naczyniowo-ruchowego, które poprzez nerwy przywspółczulne wydzielające neuroprzekaźnik acetylocholinę hamują pracę serca i rozszerzają naczynia. W odpowiedzi na spadek ciśnienia ośrodek pobudzający pracę serca oraz naczynioworuchowy, poprzez nerwy współczulne wydzielające noradrenalinę pobudzają skurcze serca i zwężają naczynia.

W regulacji uczestniczą też hormony, np. adrenalina pobudza pracę serca i zwęża naczynia krwionośne. Działanie zwężające naczynia mają też serotonina i wazopresyna, a rozszerzające bradykinina i histamina.

Zapamiętaj

Typową cechą elektrofizjologiczną komórek węzła zatokowoprzedsionkowego jest brak stałego (nie zmieniającego się) potencjału spoczynkowego. Po zakończeniu repolaryzacji, która zachodzi po poprzednim pobudzeniu, następuje powolna spoczynkowa depolaryzacja, stąd komórki te mogą szybciej osiągnąć pobudzenie i narzucić dzięki temu rytm pobudzenia innym komórkom mięśnia sercowego.

Podoba się? Tak Nie