profil

Układ krwionośny i krążenie krwi

poleca 36% 54 głosów

Układ krwionośny kręgowców jest zamknięty. Składa się z naczyń krwionośnych, w których krąży krew, oraz serca warunkującego jej krążenie. Różnice w budowie układu krążenia u poszczególnych grup kręgowców dotyczą budowy serca oraz wynikającej z budowy obecności jednego (u ryb i larw płazów) lub dwóch obiegów krwi (u kręgowców lądowych). Najwyżej rozwinięty jest u ptaków i ssaków, u których serce jest czterodziałowe.

poleca 72% 217 głosów

Naczynia krwionośne

Naczynia krwionośne są zróżnicowane pod względem budowy i właściwości. Jest to wynikiem odmiennej funkcji, jaką pełnią. Tętnice i żyły mają ściany zbudowane z trzech warstw: łącznotkankowej błony zewnętrznej, warstwy mięśniowej oraz znajdującego się wewnątrz śródbłonka położonego na błonie podstawnej. Tętnice to naczynia, którymi krew płynie z serca do tkanek. Tętnice mają grube ściany, gdyż krew płynie w nich pod wyższym ciśnieniem. Największe tętnice zbudowane są z grubej warstwy...

poleca 74% 118 głosów

Trzy typy sieci naczyń krwionośnych

– Sieć zwykła występuje w większości tkanek i narządów. Kierunek przepływu krwi jest tutaj następujący: tętnice, naczynia włosowate, żyły. – Krążenie wrotne znajduje się np. w wątrobie i przysadce mózgowej. W wątrobie żyła wrotna, którą krew płynie z jelit rozpada się na sieć naczyń włosowatych. Wychodzące z wątroby naczynia te łączą się w żyłę wrotną. – Sieć dziwna jest charakterystyczna np. dla kłębuszków nerkowych. W ciałkach nerkowych tętniczka rozpada się na naczynia włosowate,...

poleca 79% 188 głosów

Budowa i praca serca

Głównym motorem ruchu krwi jest serce . Jest to narząd jamisty, zbudowany głównie z tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej sercowej. Ściana serca składa się z trzech warstw: wsierdzia , utworzonego głównie przez nabłonek leżący na łącznotkankowej błonie, śródsierdzia zbudowanego przez mięsień sercowy i łącznotkankowego nasierdzia. Na zewnątrz serce otacza worek osierdziowy . Mięśniowa ściana każdej części serca jest w różnym stopniu rozwinięta. Najgrubsze i najmocniejsze są...

poleca 67% 60 głosów

Regulacja pracy układu krążenia

Praca serca i regulacja krążenia znajdują się pod kontrolą układu nerwowego i hormonalnego . Serce jest unerwione przez nerwy układu autonomicznego . Wzrost ciśnienia krwi powoduje pobudzenie ośrodka zwalniającego pracę serca oraz ośrodka naczyniowo-ruchowego, które poprzez nerwy przywspółczulne wydzielające neuroprzekaźnik acetylocholinę hamują pracę serca i rozszerzają naczynia. W odpowiedzi na spadek ciśnienia ośrodek pobudzający pracę serca oraz naczynioworuchowy, poprzez nerwy...

poleca 70% 698 głosów

Krążenie krwi

Krążenie krwi odbywa się w dwóch obiegach. Schemat krążenia krwi człowieka (wg Encyklopedii PWN) Mały obieg krwi ( płucny ) zaczyna się od prawej komory, skąd krew zostaje wyrzucona do tętnicy płucnej. Jest to krew odtlenowana. Tętnica płucna rozdziela się na dwa odgałęzienia, które wchodzą do każdego z płuc, gdzie tworzą sieć naczyń włosowatych. Po wymianie gazowej utlenowana krew wraca żyłami płucnymi do lewego przedsionka, a stamtąd do lewej komory. Duży obieg krwi...

poleca 50% 12 głosów

Wybrane mechanizmy funkcjonowania krwi

Przenoszenie gazów odbywa się przy udziale barwników oddechowych oraz poprzez ich rozpuszczenie w osoczu. Podstawowym barwnikiem oddechowym kręgowców jest hemoglobina – znajdująca się w erytrocytach. Ponadto w mięśniach znajduje się mioglobina . U bezkręgowców oprócz hemoglobiny występują inne barwniki, np. hemocyjanina . Barwniki oddechowe bezkręgowców są rozpuszczone w osoczu. We krwi kręgowców tlen transportowany jest po jego nietrwałym związaniu z hemoglobiną w postaci...

poleca 85% 66 głosów

Choroby krwi i układu krążenia

Hemofilia – uwarunkowane genetycznie zaburzenia w krzepnięciu krwi. Anemia (niedokrwistość) polega na zmniejszeniu liczby erytrocytów oraz hemoglobiny poniżej normy. Przyczyny są różne, np. utrata krwi, niedobór żelaza, kwasu foliowego lub witaminy B 12 w pożywieniu, złe wchłanianie żelaza w jelitach, uszkodzenie szpiku kostnego. Białaczka związana jest z niekontrolowanym namnażaniem się leukocytów, przy równoczesnej ich niezdolności do różnicowania się i dojrzewania, przez co nie...

Podoba się? Tak Nie