profil

Układ krążenia i układ limfatyczny

poleca 85% 789 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Układ krążenia

Układ krążenia:
układ krwionośny(krew)
układ limfatyczny(limfa)


Rola krwi w organizmie
-transportuje O2 i CO2 substancje odżywcze produkty przemiany materii
-obrona organizmu przed drobnoustrojami
-termoregulacja (regulacja temperatury ciała)
-stabilizacja środowiska wewnętrznego


krzepnięcie-zapobieganie utracie krwi


Składniki krwi człowieka
OSOCZE(część płynna 55%)
-woda 92%
-białka osocza 7-7,5%
-fibrynogen(odpowiada za krzepnięcie)
-związki organiczne i nieorganiczne

KRWINKI 45%
-płytki krwi(trombocyty ok. 250 tys./1 mln zapoczątkują proces krzepnięcia krwi)
-krwinki czerwone(eurocyty 4,5 -5mln w 1 mln)
-krwinki białe(leukocyty 6-8 tys. /1 mln)
^ granulocyty
^agranulocyty
^limfacyty(wytwarza przeciwciała)


Schemat krzepnięcia krwi
ETAP I
Protrombina(z wątroby z udziałem witaminy K) sole wapnia(wosocza) trombokinoza( płytek krwi)=protrombina(egzyn wosocza)

ETAP II
trambina
Fibrynogen? fibryna
(włóknik) ?
Skrzep


Odporność
a) wrodzona (uwarunkowana genetycznie)
Naturalne bariery obronne
-skóra
-ślina
-śluz-wypełniający drogi oddechowe
-kwas solny w żołądku

b)nabyta
-przeciwciała z krwi matki
do krwi płodu
-przeciwciała otrzymywane z mlekiem matki
-przeciwciała powstałe po przechorowaniu
-szczepionka
-surowica-gotowe przeciwciała


Tętnica
a)grube elastyczne ściany 3 warstwy mięśni gładkich
-krew płynie pod dużym ciśnieniem
-kierunek przepływu od serca do narządów

b)największą tętnicą jest aorta (wychodzi z lewej komory serca)
Żyły kierunek przepływu krwi ? (3 warstwy cienkie
zastawki)
-do serca spływa krew z góry i dołu ma niskie ciśnienie(ujemne) w żyłach kończyn dolnych,musi pokonać przyciąganie ziemskie nie prawidłowe jest przyczyną żylaków


Naczynia włosowate
a)są bardzo cienkie
-ściany zbudowane z 1 warstwy śródbłonka
-tworzą połączenia(sieci) pomiędzy najdrobniejszymi tętniczkami i żyłkami


Mały obieg krwi(płucny)
ZADANIE; oddanie CO2 i pobranie O2w płucach
Prawa komora?pień płucny?tętnice płucne
Mały obieg krwi(płucny)
Prawa komora serca?pień płucny?tętnice płucne?wymiana gazowa w pęcherzykach płycnych?żyły płucne?lewy przedsionek


Duży obieg krwi
Lewa komora serca?aorta?tętnice? tętniczki?wymiana gazowa w tkankach żyłki?żyły?żyły główne?prawy przedsionek
Krążenie wrotne
Naczynia włosowate z jelit?żyła wrotna?sieć naczyń włosowatych w wątrobie?żyła wątrobowa?żyła główna dolna


Położenie serca
-serce leży w klatce piersiowej za mostkiem koniuszkiem zwrócone na prawo i w dół podstawą na lewo i do góry.Jest wielkości pięści dorosłego mężczyzny.


Budowa zewnętrzna serca
a)osierdzie(worek osierdziowy otacza serce)
b)nasierdzie(zrasta się z sercem)
c)mięsień sercowy
- (prawa leży na lewej)

Cztery jamy:
-Przedsionek prawy
- Przedsionek lewy
-komora prawa
- komora lewa
*ściana komory lewej jest trzy razy grubsza od lewej


Fazy pracy serca
I FAZA
-skurcz przedsionków ok. 0,11s (komory w rozkurczu)
-skurcz komór ok.0,32s
-pauza(odpoczynek serca) ok. 0,42s
RAZEM=0,83s
W czasie spoczynku serce kurczy się przeciętnie 70 razy na minutę


Automatyzm serca
Skurcze serca nie są zależne od woli i świadomości człowieka. W mięśniu sercowym znajduje się wyspecjalizowana tkanka przewodząca w której powstają rytmiczne boćce rozprowadzane i przewodzące po całym sercu.
*węzeł zatokowo-zatokowy
*węzeł przesionkowo-komorowy


Diagnostyka pracy serca
a)EKG-elektrodragram
P-Skurcz przedsionków
QRS-początek skurczu komór
T-koniec skurczu komór
b)puls
c)ciśnienie krwi
d)tony serca(2)
dłuższy-wyższy
niższy-dłuższy
Ciśnienie krwi
140>skurczowe np.120
100>rozkurczowe np. 80


Główne choroby układu krążenia:
a)miażdżyca naczyń krwionośnych
-choroba wieńcowa
-udar(wylew krwi do mózgu)
-zawał serca
-nadciśnienie
-miażdżyca naczyń obronnych


Czynniki sprzyjające chorobom układu krążenia
-stres
-brak ruchu
-nadmierne spożycie tłuszczów pochodzenia zwierzęcego
- nadmierne spożycie tłuszczów zawartego w pokarmie cholesterolu (jaja,tłuste mięso)
-otyłość
-palenie tytoniu(również przebywanie w pomieszczeniach zadymionych)
-picie alkoholu
-cukrzyca(zaburzenia gospodarki węglowodanowej)
-nadciśnienie tętnicze
-uwarunkowania dziedziczne


Urazy układu krążenia-krwotoki
*zewnętrzny
-tętniczy
-żylny
-z naczyń włosowatych
*wewnętrzny
-podskórny(siniec)
-śródmiąższowy,wylew (udar) tętniak


Różnica między układem krwionośnym(k) i limfatycznym(l)
a)typ układu
k-zamknięty
l-otwarty
b)narządy układu
k-serce,żyły,tętnice, naczynia włosowate
l-przewód limfatyczny prawy,węzły pachowe,przewód piersiowy,węzły pachwinowe

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata