profil

Zdrada samego siebie

poleca 24% 13 głosów

Zdrada Zenona była zresztą czymś więcej niż zdradą małżeńską, w tytule powieści i licznych wypowiedziach bohaterów autorka sugeruje, że Ziembiewicz zdradził samego siebie, czego konsekwencją było przekroczenie granicy moralnej. Zenon wyrzekł się młodzieńczych poglądów. Zatwierdzał dodruku artykuły, niekoniecznie zgodne z jego poglądami, bo wywdzięczał się swym dobroczyńcom, którzy finansowali mu studia. Wreszcie doszło do tego, że on, człowiek wyznający w młodości poglądy raczej lewicowe, dopuścił dostrzelania do robotników w mieście, w którym sprawował władzę.
Nie wie, czy zdradza samego siebie bohater Przedwiośnia Stefana Żeromskiego Cezary Baryka – nie czuje się sobą ani pośród ideałów matki, która jako burżujka zostaje skazana na ciężkie roboty, ani wśród bolszewików, ani wśród polskich komunistów, ani w dworku ziemiańskim w Nawłoci. W finale powieści maszeruje, oddzielony jednak od tłumu, na Belweder, bo nie chce zdradzać samego siebie i swych ideałów, których nie jest pewien, wie tylko, iż są one inne od ideałów sanacyjnej Polski i od poglądów komunistów. Baryka musi zdradzać wszystkich – matkę, Lulka, bolszewików, Gajowca, by ocalić siebie.
Zdradzi na krótko swe ideały i przeszłość rodzinną bohater Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, Benedykt Korczyński, który zapomni o wspólnej walce z zaborcami u boku chłopów i mieszkańców zaścianka, i będzie procesował się z nimi, naruszając dawną więź. Młodzieńcze ideały przypomni mu syn Witold.
Czy młodzieńcze ideały zdradza Stanisław Wokulski, niegdyś powstaniec, zesłany na Sybir, przestając interesować się polityką, a zajmując pomnażaniem majątku dla kobiety – nieprzystępnej arystokratki, która zresztą go zgubi? Przez nieprzyjaciół Wokulski uważany będzie za zdrajcę swojej klasy, który pcha się za wysoko i musi spaść z wysoka... Częściowo zresztą te przepowiednie się sprawdzą.

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć: filmy Potop, reż. Jerzy Hoffman, Ogniem i mieczem, reż. Jerzy Hoffman, Pan Wołodyjowski, reż. Jerzy Hoffman, Granica, reż. Jan Rybkowski, Ziemia obiecana, reż. Andrzej Wajda, Pan Tadeusz, reż. Andrzej Wajda, Zakazane piosenki, reż. Leonard Buczkowski, Dom, reż. Jan Łomnicki, Popiół i diament, reż. Andrzej Wajda, Boża podszewka, reż. Izabella Cywińska, Nieznośna lekkość bytu, reż. Philip Kaufman, Anna Karenina, reż. Bernard Rose, Skrzypek na dachu, reż. Norman Jewison

Zobacz też

trójkąt małżeński, zemsta

Podoba się? Tak Nie