profil

Wieś współczesna realistycznie i komediowo

poleca 40% 15 głosów

Obrazy wsi współczesnej odnajdujemy np. w opowiadaniu Na wsi wesele Marii Dąbrowskiej (tendencja „zastaw się, a postaw się”), w prozie Andrzeja Stasiuka (wieś beskidzka). Powojenną wieś polską starano się także pokazać w kultowych komediach: Sami swoi, Nie ma mocnych, Kochaj albo rzuć, Kogel-mogel i Galimatias oraz w popularnych serialach (Daleko od szosy, Dom). Pojawia się w nich motyw awansu społecznego, pędu młodzieży do edukacji, ale także przeniesione jeszcze z dawnych czasów problemy konfliktów międzysąsiedzkich (słynni Kargul i Pawlak – repatrianci na Ziemiach Odzyskanych– Sami swoi). Współczesną wieś pogranicza polsko-białoruskiego ukazuje komedia U Pana Boga za piecem Jacka Bromskiego (motyw sąsiadów ze wschodu, współistnienie kultur, wyznań i... uczuć).

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty: