profil

Echa konfliktów społecznych

poleca b/d

Znajdziemy w Weselu również echa konfliktów społecznych, takich jak rabacja galicyjska, podczas której chłopi, za akceptacją władz austriackich, atakowali dwory, wyrzynali panów. W dramacie pojawia się krwawe widmo przywódcy rabacji Jakuba Szeli, by przypomnieć niechlubne karty z dziejów chłopstwa.
Echa konfliktów społecznych pobrzmiewają też w Komornikach Władysława Orkana czy utworach Stefana Żeromskiego (O żołnierzu tułaczu, Popioły – motyw zmuszania do pańszczyzny uważających się za wolnych ludzi uczestników powstania kościuszkowskiego). Konflikt między dworem a wsią powraca także w Chłopach Władysława Stanisława Reymonta.

Podoba się? Tak Nie